Hoppa över navigering

Finavia återställer ett naturskyddsområde nära Åbo flygplats

Article published
21.06.2023 kl 09:10
Kukkapelto lentoaseman kiitotien vieressä.
Ansvar
Finavias mål är att främja den biologiska mångfalden och förutsättningarna för olika växt- och djurarter i Pomponrahka Natura-område nära Åbo flygplats.

– Vi tar hand om våra grannar och flygplatsernas närområden. Åbo flygplats gränsar till ett underbart naturskyddsområde där vi vill främja förutsättningarna för olika växt- och djurarter. Med vårt återställningsarbete vill vi bevara och förbättra den biologiska mångfalden i närheten av flygplatsen, säger Kirsi Pitkäranta, miljöchef.

Som en del av återställandet har Finavia fyllt ett gammalt dike som dränerar träskområdet och byggt nya dagvattenledningar och ett dike för att avleda dagvatten som kommer från flygplatsområdet, till exempel från uppställningsplattan och landningsbanan.

– Vi förbättrar träskets vattenbalans genom att fylla det gamla dagvattendiket med lera. Dessutom fyller vi gamla mindre diken och fäller träd i samarbete med Åbo stad. Därigenom trivs växtligheten och till exempel olika arter av mossa bättre i myrområdet.
​​​

Under de närmaste åren kommer Finavia aktivt att följa hur vattennivån i myrområdet stiger och hur mossor och annan vegetation trivs i området.

– Det är viktigt att flygplatsen och naturskyddsområdet kan frodas som grannar och som en del av samma ekosystem, säger Kirsi Pitkäranta.

Natura-området är ett populärt friluftsområde och erbjuder vackra naturstigar och vandringsleder i närheten av Åbo flygplats.

Vad är ett Natura-område?

Pomponrahka naturskyddsområde ligger intill Åbo flygplats och är en del av det finska nätverket av Natura-områden, där olika naturtyper och arter skyddas. Syftet med naturskyddet är att bevara den biologiska mångfalden.

I Finland täcker Natura-områdena fem miljoner hektar, och det finns nästan två tusen av dem. Naturskyddsområdena skyddar också natur som tidigare varit mindre skyddad, såsom skärgårdens och kustens undervattensnatur, sjöar och berg.

Du kan läsa mer om Natura-området på miljöministeriets webbplats: Natura 2000-områden

Läs även

Den första underjordiska våtmarken i Norden i bruk på Helsingfors-Vanda