Hoppa över navigering

Finavia har två bikupor på Helsingfors-Vanda under sommaren – en bikupa har 50 tusen pollinerare

Article published
22.06.2023 kl 10:40
Mehiläispesä Helsinki-Vantaalla
Ansvar
Bin pollinerar växter och är en viktig del av ett blomstrande ekosystem. Finavia tar hand om den mångsidiga naturen i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats.

Helsingfors-Vanda flygplats har två stora bikupor under sommaren.

– Vi tar hand om miljön och naturen i flygplatsens omedelbara närhet. Bin pollinerar växter som sedan kan föröka sig och producera mer mat till andra insekter, såsom fjärilar. Så blir också insekternas reproduktionsmöjligheter bättre, vilket diversifierar områdets artrikedom, säger Finavias miljöchef Kirsi Pitkäranta.

Finavias mål är att främja den biologiska mångfalden i närheten av flygplatser. En bikupa har 50 tusen pollinerare.

– Det är viktigt att flygplatsen och dess omgivande natur kan frodas som grannar och som en del av samma ekosystem.

Mehiläispesät Helsinki-Vantaalla

Bikuporna ligger på ett unikt ställe, på östra sidan av landningsbana 2 på Helsingfors-Vanda.

Eftersom det är frågan om ett flygplatsområde, övervägdes placeringen av bikuporna noggrant.

– Det finns varierande miljöer i närheten, såsom myrar, skogar och solexponerade sluttningar. Bin samlar nektar på egen hand och rör sig i svärmar endast när de byter bo, så de stör inte flygplatsens verksamhet. De lockar inte heller fåglar.

Bikuporna underhålls regelbundet av det inhemska företaget Korpikuusikon Hunaja. Bikuporna underhålls med ungefär en veckas mellanrum, och honungen samlas in på samma gång.

– En bikupa producerar upp till 25 kilo honung, säger Kirsi Pitkäranta.

Läs även

Finavia återställer ett naturskyddsområde nära Åbo flygplats