Hoppa över navigering

Första fasen av renoveringen av landningsbana 2 avslutas 15.9.2023 – flygplanens landningsriktningar återgår till det normala

Pressmeddelande
Article published
14.09.2023 kl 08:28
Kuva kiitotiestä, jossa näkyy valkoisia laskeutumisviivoja.
Ansvar
Flygplatsbolaget Finavia har avslutat den första fasen av renoveringen av landningsbana 2 vid Helsingfors-Vanda flygplats som påbörjades i maj 2023. Flygplanens landningsriktningar återgår till det normala från och med 15.9.2023.

Renoveringsarbetet under sommaren 2023 fokuserade på beläggningen av den norra ändan av landningsbana 2 (15/33), som är en så kallad tvärlandningsbana. Samtidigt förnyades avloppssystemet för dagvatten och elsystemen under landningsbanan. Genom att utveckla avloppssystemet för dagvatten kan vattnet på landningsbanan effektivare ledas bort, vilket gör att landningsbanan torkar snabbare och att dess användbarhet förbättras. Investeringen uppgick till 9,3 miljoner euro.

‒ Vi har slutfört renoveringen av landningsbanan för den här sommaren enligt planerna, och alla tre landningsbanor kommer att vara i normalt bruk från mitten av september, säger Jani Elasmaa, Finavias ansvariga chef för funktioner på landningsbanorna och uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda flygplats.

Under renoveringen har landningsbana 2 inte varit i bruk för landning. Därför var antalet landningar från Nurmijärvi-riktningen lägre än normalt mellan maj och september, samtidigt som antalet landningar från nordöstra Vanda och Kervo var högre än normalt på Helsingfors-Vanda flygplats. Under renoveringen har propellerflygplan normalt startat från landningsbana 2 i riktning mot Dickursby.

Renoveringen av landningsbana 2 har inte påverkat smidigheten i passagerartrafiken på Helsingfors-Vanda flygplats, eftersom de två andra landningsbanorna har varit i bruk.

− Renoveringen av den norra ändan av landningsbana 2 effektiverar styrningen av dagvatten, som innehåller rester från halkbekämpning och avisningsmedel, till det närliggande biofiltreringsområdet. Området på båda sidor av landningsbanan jämnar ut dagvattnets flöde och kvalitet, innan det leds ner i dräneringsrännorna, säger Jani Elasmaa.

Faktaruta

  • Helsingfors-Vandas första landningsbana färdigställdes inför OS i Helsingfors 1952. Röjnings- och sprängningsarbetena för den andra landningsbanan påbörjades 1953, och landningsbanan färdigställdes 1956 med en längd på 1 800 meter. I dag används benämningen ”landningsbana 2” för den bana som färdigställdes 1956.
  • Båda landningsbanorna har senare förlängts för att ge tillräckligt med utrymme åt stora och tunga flygplan under start och landning. Landningsbana 2 uppnådde sin nuvarande längd på 2 900 meter år 1973.
  • I dag har Helsingfors-Vanda flygplats tre landningsbanor. Den nyaste är landningsbana 3, som är 3 000 meter lång och färdigställdes 2002.
  • Flygplatsernas landningsbanor namnges enligt kompassriktningarna, och därför kallas även landningsbana 2 ibland ”landningsbana 15/33”. Detta är global praxis.
  • Kompassriktningen för Helsingfors-Vandas landningsbana 2 är cirka 150 grader och därför är dess kod 15. Eftersom landningsbanan kan användas i båda riktningarna är den ena riktningen 180 grader större än den andra. Den andra koden för landningsbana 2 beräknas därför som 15 + 18 = 33. Numreringskoden för Helsingfors-Vandas landningsbana 2 är en kombination av båda siffrorna, dvs. 15/33.

Läs även

Renoveringen av landningsbana 2 påverkar flygplanens landningsriktningar på Helsingfors-Vanda | Finavia

Den första underjordiska våtmarken i Norden i bruk på Helsingfors-Vanda flygplats | Finavia

Finavia har utfört miljöarbete i årtionden – nu är målet att få ned koldioxidutsläppen till noll | Finavia