Hoppa över navigering

Inlägg: Vid utvecklingen av Helsingfors-Vanda flygplats används banbrytande kommersiell rumsgestaltning och kundförståelse

Article published
19.07.2023 kl 12:50
Henkilökuva Helsinki-Vantaan kaupallisen liiketoiminnan johtajasta Nora Immosesta
Företag
En stark kommersiell kundförståelse är utgångspunkten för planeringen av passagerarvägarna och terminallokalerna på Helsingfors-Vanda flygplats. Den kontinuerliga utvecklingen av kommersiell affärsverksamhet skapar en utmärkt kundupplevelse och kundnöjdhet på flygplatsen, skriver Nora Immonen, kommersiell affärschef för Helsingfors-Vanda flygplats på Finavia.

År efter år har Helsingfors-Vanda flygplats bibehållit sin starka ställning bland de bästa flygplatserna i världen. Den ombyggda flygplatsen har prisbelönats internationellt. Så sent som i juni 2023 utsåg flygplatsorganisationen Airports Council International (ACI) Helsingfors-Vanda till 2023 års bästa flygplats i Europa i sin storleksklass. Utöver smidiga flygplatsprocesser, som säkerhetskontroller, har Finavia även ambitiöst utvecklat terminallokalerna, serviceutbudet och den kommersiella affärsverksamheten.

En stark kundförståelse är utgångspunkten för planeringen av passagerarvägarna och lokalerna på Helsingfors-Vanda flygplats. Kundbehoven beaktades i ett tidigt skede av byggplaneringen. I samarbete med arkitekterna utformades terminalen och affärslokalerna från början till att vara lönsamma. Orienterbarheten och hittbarheten i lokalerna har beaktats bättre än tidigare: synligheten till stationsplanet och start- och landningsbanorna har ökat, vilket gör det lättare att röra sig i terminalen.

Genom Helsingfors-Vanda flygplats går det nu en huvudkorridor, längs vilken det finns mångsidiga kommersiella områden för trivsel och rekreation. Det sägs att ”retail is detail", vilket också syns i den utformningen av den ombyggda flygplatsen, ända ner på detaljnivå.

Som affärsmiljö befinner sig Helsingfors-Vanda flygplats i en ständig förändring: konsumentbeteende, passagerarprofiler och populära flygrutter lever från dag till dag. Att utveckla en kommersiell verksamhet kräver framförhållning och ingående kunskap om kundprofilen. Med hjälp av en lyckad planering av terminal- och affärslokaler kan man identifiera olika behov och skapa möjligheter till mångsidiga aktiviteter.

Med noggrann planering har affärslokaler från restauranger till butiker passats in som pusselbitar. Det upplevelsebaserade service- och mötesområdet, som blir klart hösten 2023, lyfter fram finländskt entreprenörskap, kompetens och design.

Helsingfors-Vanda är en unik handelsplats där det gäller att vara känslig för förändringar i försäljning och kundkrets. Säljkompetens är en kunskap som mäts genom hur väl företaget kan svara på feedback från kundgränssnittet och främja försäljningen.

På Finavia har vi ett nära samarbete med våra partner för att utveckla vår säljkompetens, som omfattar bland annat butikens läge och synlighet, produktkvalitet och relevans för kunder, kundservice, försäljningsuppföljning och belöning. Jag tror att försäljningsframgångar kommer att avgöra framtiden för alla företag, även på flygplatsen. Framgångshistorier skapas i ett gemensamt partnerskap.

De kommersiella intäkterna från Helsingfors-Vanda möjliggör många av de investeringar som krävs på Finavias flygplatser, och därför har det har varit viktigt att utnyttja kommersiell kundförståelse som en resurs för utvecklingsprogrammet. Finavias miljardinvestering på Helsingfors-Vanda blir klar hösten 2023. Vårt mål är att Helsingfors-Vanda flygplats ska vara något som finländarna kan vara stolta över och möjliggöra företagen en konkurrerad och eftertraktad plats på den internationella scenen.

Läs mer:

Fler än tio nya restauranger öppnar på Helsingfors-Vanda flygplats inför sommaren – se listan.

Världens första second hand-konceptbutik på en flygplats öppnar på Helsingfors-Vanda.