Hoppa över navigering

Ivalo flygplats tilldelades Sustainable Travel Finland-märket

Article published
14.09.2023 kl 07:55
Talvinen yökuva valaistusta terminaalirakennuksesta
Ansvar
Visit Finland har beviljat Ivalo flygplats Sustainable Travel Finland-märket för hållbart resande. Märket har också tilldelats flygplatserna i Kittilä och Rovaniemi.

– Sustainable Travel Finland-märket som tilldelades Ivalo flygplats är ett erkännande för det aktiva arbete som vi på Finavia gör för mer hållbart resande. I år tar fyra flygplatser uppe i norr, Ivalo flygplats en av dessa, ett steg framåt från koldioxidneutralitet mot nettonollutsläpp, säger Jonna Pietilä, Finavias regionchef för Lappland.

Finavias mål är att minska koldioxidutsläppen på alla sina flygplatser till nettonollnivå före utgången av år 2025. I år uppnås denna nivå på flygplatserna i Rovaniemi, Kittilä, Ivalo och Kuusamo.

– Vi har gått över till att använda förnybart bränsle i våra arbetsmaskiner på flygplatserna, och i våra fordon använder vi förnybar diesel. I våra värmeverk använder vi helt förnybar bioenergi, med förnybar eldningsolja som reservbränsle. Fjärrvärmen som levereras till flygplatserna bygger också på biobränslen. Med dessa åtgärder kan vi stolt ta nästa steg från koldioxidneutralitet mot nettonoll.

Främjandet av hållbar turism är ett gemensamt mål för hela Lapplandsregionen och för turismoperatörerna.

– Som flygplatsbolag vill vi göra vår del för att främja detta, säger Jonna Pietilä.

Läs även

Finavia främjar hållbar turism på Lapplands flygplatser – Kittilä och Rovaniemi flygplatser fick Sustainable Travel Finland-märket

Finavia strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp till nästan noll

Visit Finland: Sustainable Travel Finland

Sustainable Travel Finland -merkki