Hoppa över navigering

Luftfartens jubileumsår firas på flygplatserna i Uleåborg och Ivalo

Pressmeddelande
Article published
13.02.2023 kl 08:54
Kuva Oulun lentoasemasta kuvattuna lentokoneen siiven alta vuonna 1953.
Människor & Luftfart
I år firar flygplatsbolaget Finavia märkesår på två av sina flygplatser. Ivalo flygplats fyller 80 år och Uleåborgs flygplats fyller 70 år.

– Flygplatserna i Uleåborg och Ivalo har tjänat passagerare och flygbolag i årtionden och utvecklats till viktiga knutpunkter för turismen och näringslivet. Båda flygplatserna säkerställer att området har goda förbindelser och är tillgängligt, säger Jonna Pietilä, Finavias regionchef för norra Finlands flygplatser.

Under de senaste tio åren har Finavia investerat avsevärt i utvecklingen av både Ivalo och Uleåborgs flygplatser. Bolaget har investerat tiotals miljoner euro i att förbättra infrastrukturen och tjänsterna på sina flygplatser.

Ivalo flygplats – Finlands nordligaste flygplats

– Ivalo flygplats är den nordligaste flygplatsen i Finavias flygplatsnätverk och samtidigt i hela Finland. Vi har det livligast omkring julen, när turister från hela världen kommer för att beundra Lapplands magi, säger Jarmo Pyhäjärvi, Finavias chef för Ivalo flygplats.

Enligt Pyhäjärvi är 80 år en viktig milstolpe för flygplatsen. Ivalo flygplats stod ursprungligen klar 1943 men förstördes i Lapplandskriget 1945. Efter kriget återställdes flygplatsen. Guldruschen i Lappland bidrog till flygplatsens återuppbyggande.

– Under årens lopp har vi expanderat Ivalo flygplats flera gånger för att kunna betjäna det växande antalet passagerare. Under 2016 fick vi tusen kvadratmeter extra utrymme i terminalen och under 2018 expanderades uppställningsplattan, vilket bland annat fördubblade antalet platser för flygplan. Den senaste utbyggnaden ägde rum 2019, när ankomsthallen blev klar.

Ivalo flygplats började användas året runt 1975. För första gången steg antalet passagerare på Ivalo flygplats till över 200 000 år 2017. Den livligaste tiden är julsäsongen, då turister från hela världen kommer för att beundra Lapplands magi.

Finavia utnyttjar de arktiska förhållandena och utvecklar och testar bland annat sin underhållsutrustning på Ivalo flygplats.

Uleåborgs flygplats – en knutpunkt för flygtrafiken i norra Finland

– Under årens lopp har Uleåborgs flygplats utvecklats till en knutpunkt för flygtrafiken i norra Finland och erbjuder bra och regelbundna förbindelser för både affärs- och fritidsresenärer, säger Liisa Sallinen, Finavias chef för Uleåborgs flygplats.

Sallinen berättar vidare att Uleåborgs nu 70-åriga flygplats är den näst mest trafikerade flygplatsen i Finland efter Helsingfors-Vanda räknat i antal passagerare. För första gången passerade antalet passagerare på Uleåborgs flygplats miljonstrecket 2012.

Uleåborgs flygplats stod klar 1953, då flygbolaget Aero inledde reguljärflyg mellan Uleåborg och Helsingfors.

Den första egentliga flygplatsbyggnaden stod klar fem år senare 1958, varefter Finavia har byggt ut och utvecklat Uleåborgs flygplats flera gånger. Senast 2011 byggde Finavia ut terminalen och bagagehanteringslokalerna med sammanlagt 6 450 kvadratmeter.

– Under början av året kommer årsdagen att firas med födelsedagskaffe på båda flygplatserna. Det är trevligt att kunna fira flygplatsernas historia tillsammans med hela flygplatsgemenskapen och passagerarna, säger Jonna Pietilä.

Läs mer om Ivalo och Uleåborgs flygplatsers historia på Finavias webbplats.