Hoppa över navigering

Pappor berättar hur man på Finavia stöder kombinationen av familje- och arbetslivet

Article published
10.11.2023 kl 14:16
Isä ja poika lentoasemalla
Ansvar
Finavias pappor berättar att arbetsgivarens flexibilitet har underlättat deras familjeliv.

Finavia stöder sina anställda i att kombinera familje- och arbetslivet och uppmuntrar pappor att ta ut sin föräldraledighet. Samordning av olika livsområden kan ändå vara ett utmanande pussel, särskilt för småbarnsföräldrar. För att underlätta detta har Finavia velat skapa en öppen och diskuterande atmosfär på sina arbetsplatser samt gemensamma spelregler.

– Jag har funnit att det är ganska enkelt att kombinera arbetet och familjelivet på Finavia. Detta är till exempel tack vare den flexibla inställningen som bolaget har till sådana plötsliga ändringar i tidtabellerna som hör till barnfamiljers vardag, säger Henri Ohenoja, en underhållsspecialist och far till tre barn som arbetar på Uleåborgs flygplats.

Familjeliv är också möjligt i skiftarbete

Två tredjedelar av Finavias anställda arbetar i skift, vilket kräver närvaro på flygplatsen. Skiftplanering syftar till att ta hänsyn till deras önskemål. Skiftändringar kan också göras mellan kollegor vid behov.

– Allt har alltid ordnats vid behov. Vi har möjlighet att byta skift med våra kollegor om man plötsligt måste besöka läkaren eller om man till exempel har velat delta i babysim, säger Roope Vakkilainen, Ivalo flygplats skiftansvarig inom underhållet och far till två barn.

Även om skiftarbete ibland kan vara utmanande för anställda med familjer, ser Vakkilainen också positiva aspekter.

– Efter ett morgon- eller dagskift är det trevligt att hjälpa till med barnens kvällsaktiviteter, eftersom det alltid är en show med pojkar i åldern 1 och 3 år. Om jag däremot har kvällsskift så kan vi till exempel besöka rådgivningsbyrån på morgonen.

Pappornas föräldraledigheter ökar kraftigt

Finavia uppmuntrar pappor att ta ut sina föräldraledigheter. Reformen av familjeledigheterna, som trädde i kraft i augusti 2022, erbjuder möjligheter till flexibel föräldraledighet.

– Våra tvillingbarn föddes en månad för tidigt. Min föräldraledighet var planerad att starta mycket senare, men lyckligtvis kunde vi enkelt komma överens om att starta den så snart tvillingarna kom hem, säger Ohenoja.

Finavias jämställdhetspolicy har redan under flera år syftat till att öka pappors användningsgrad av familjeledigheter. Medvetenheten om föräldraledighetsmöjligheter verkar ha ökat bland Finavias anställda. I oktober 2023 hade antalet föräldraledigheter som tas ut av pappor på Finavia ökat med nästan 60 procent jämfört med året innan.

Flygplatsens vardag blir också bekant för barnen

Finavias semestrar som är längre än semesterlagen förutsätter ger också mer tid för familjelivet. Ibland lyckas familjens gemensamma resor också på arbetstid.

– I år var jag ett par dagar på utbildning i Vanda och kunde också ta med min familj på den här resan. Barnen var mycket glada över att få besöka Sea Life, och resan blev på alla sätt en succé, säger Vakkilainen.

Barnen har också kunnat bekanta sig med pappornas arbetsmiljö på nära håll.

– Barnen har tyckt om att besöka flygplatsen då och då. De har då kunnat till exempel åka på brandbilar och andra fordon.

– Det är fint att även de yngre ibland kan få se hur vardagen ser ut här på flygplatsen, säger Ohenoja.

Läs mer om Finavia

Finavias anställda trivs i sitt arbete och säkerställer en smidig och säker flygplatsupplevelse

Så främjas jämställdheten på Finavia