Hoppa över navigering

Statistik: Passagerarantalet på Finavias flygplatser fortsatte att öka – Rovaniemi översteg sitt passagerarantal från 2019

Pressmeddelande
Article published
17.07.2023 kl 11:00
Matkustajat terminaalissa lähdössä matkalle
Företag
Under januari–juni 2023 reste totalt 9 miljoner passagerare via Finavias 20 flygplatser, en ökning med 36 procent jämfört med föregående år. På Helsingfors-Vanda flygplats ökade passagerarantalet med 37 procent, även om det fortfarande är långt ifrån antalet passagerare 2019, eftersom trafiken från Asien fortfarande är låg. Återhämtningen av passagerarantalet har varit särskilt kraftig på flygplatserna i Lappland, där Rovaniemi flygplats var den första av Finavias flygplatser som översteg sitt antal från 2019.

Flygresandet har fortsatt att öka. Under januari–juni 2023 flög totalt 9 miljoner passagerare via Finavias flygplatser. Under första halvan av förra året var antalet passagerare 6,6 miljoner, vilket innebär att antalet har ökat med 36 procent. Av passagerarna reste 78 procent med utrikesflyg och 22 procent med inrikesflyg. Passagerarantalet såg en särskilt positiv utveckling på flygplatserna i Tammerfors-Birkala, Rovaniemi och Åbo, tack vare öppnandet av direkta internationella flygförbindelser.

– Finavias aktiva arbete med att öppna nya flygförbindelser stärker tillgängligheten i hela Finland. Statistiken är ett mycket positivt tecken på återhämtningen av flygtrafiken efter coronapandemin. Under sommarsäsongen erbjuder Finavias flygplatser direktflyg till närmare 150 destinationer runt om i världen. Vi samarbetar aktivt med flygbolag och turistaktörer för att utveckla ruttförbindelserna, säger Petri Vuori, Finavias direktör för ruttutveckling.

Rovaniemi översteg sitt passagerarantal från 2019

Återhämtningen av flygtrafiken syns särskilt i statistiken för Finavias flygplatser i Lappland. Passagerarantalet på Rovaniemi flygplats översteg till och med antalet före coronapandemin. Under januari–juni 2019 flög 322 331 passagerare via Rovaniemi flygplats. Under januari-juni 2023 var antalet redan 346 660.

Bland flygplatserna i Lappland nådde Kittilä, Ivalo och Kuusamo nästan upp till nivån från 2019.

– Rovaniemis enorma passagerarantal är ett tydligt tecken på återhämtningen av flygtrafiken och Lapplands internationella attraktionskraft. Passagerarstatistiken för våra flygplatser i Lappland var i sin helhet utmärkt under det senaste halvåret, och de kommande ruttöppningarna under resten av året förebådar en ytterligare ökning av passagerarantalet, säger Petri Vuori.

Fortsatt ökning på Helsingfors-Vanda flygplats – återhämtningen av transittrafiken långsammare

Totalt flög 7,5 miljoner passagerare via Helsingfors-Vanda flygplats under januari–juni 2023. Det är 37 procent fler jämfört med 5,5 miljoner passagerare föregående år, men färre jämfört med 10,6 miljoner passagerare 2019.

Från Helsingfors-Vanda flygplats flög 87 procent av passagerarna med utrikesflyg och 13 procent med inrikesflyg. Antalet transitpassagerare som flög med utrikesflyg ökade med 56 procent jämfört med föregående år, men antalet transitpassagerare är fortfarande betydligt lägre än 2019. Återhämtningen påverkas fortfarande av den låga transittrafiken mellan Asien och Europa.

Flygen till Europa var de mest populära utrikesförbindelserna

De mest populära utrikesförbindelserna tog passagerare från Finavias flygplatser till Stockholm, Köpenhamn, Amsterdam, London och Paris. Bland de internationella reguljärflygen var passagerarantalet i sin helhet störst på flygen till Tyskland, Sverige, Spanien, Storbritannien och Italien.

Av de utomeuropeiska destinationerna var USA, Japan, Thailand, Indien och Sydkorea de mest populära.

Antalet passagerare på regionala flygplatser ökar

Under januari–juni 2023 reste totalt 1,5 miljoner passagerare via Finavias regionala flygplatser. Jämfört med fjolårets 1,1 miljoner passagerare var ökningen 34 procent.

Största delen av passagerarna flög från flygplatserna i Rovaniemi, Uleåborg, Kittilä, Åbo och Ivalo. Enligt Vuori återspeglar det ökande passagerarantalet bland annat hur människor har blivit mer aktiva när det gäller att använda förbindelser från regionala flygplatser. Han betonar vikten av detta även i fortsättningen.

– Vi hoppas att de lokala invånarna vid de regionala flygplatserna drar nytta av de omfattande förbindelserna till världen. Detta säkerställer att de ruttförbindelser som öppnas på flygplatserna också bibehålls, säger Petri Vuori.

Återhämtningen till passagerarantalet före coronapandemin har varit långsam, särskilt på Finavias fem regionala flygplatser, där staten subventionerar reguljärflyg genom köptrafik. Under det första halvåret 2019 reste totalt 210 692 passagerare via flygplatserna i Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-Torneå och Karleby-Jakobstad. Under januari–juni 2023 var antalet 85 497.

Frakt- och posttrafiken nästan på samma nivå, antalet kommersiella flyg ökade

Mängden fraktgods och post som transporteras via Finavias flygplatser minskade med 5 procent jämfört med föregående år. Under januari–juni 2023 transporterades totalt 87 tusen ton fraktgods och post. Antalet kommersiella flyg ökade med 11 procent jämfört med föregående år.

Faktaruta 1: Statistisk översikt januari–juni 2023

januari–juni 2023

januari–juni 2022

Förändrings-
procent

Totalt antal passagerare på Finavias flygplatser

8 990 415

6 587 125

+ 36,48 %

Passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats

7 464 355

5 450 775

+ 36,94 %

Transitpassagerare som reser med utrikesflyg

981 849

631 047

+ 55,59 %

Total mängd fraktgods på Finavias flygplatser

86 575

91 262

– 5,14 %

Mängden fraktgods på Helsingfors-Vanda flygplats

84 543

89 900

– 5,96 %

Totalt antal kommersiella flyg på Finavias flygplatser

88 847

79 908

+ 11,19 %

Antalet kommersiella flyg på Helsingfors-Vanda flygplats

67 935

61 133

+ 11,13 %

Faktaruta 2: De 10 mest populära ruttförbindelserna på Finavias flygplatser

Placering

Rutt

Totalt antal passagerare under januari–juni 2023

Helsingfors – Stockholm – Arlanda

262,943

Helsingfors – Köpenhamn

150,781

Helsingfors – Amsterdam

143,215

Uleåborg – Helsingfors

138,520

Helsingfors – Uleåborg

135,464

Helsingfors – London-Heathrow

130,184

Rovaniemi – Helsingfors

120,371

Helsingfors – Paris-Charles De Gaulle

120,138

Helsingfors – Manchester

114,996

Helsingfors – Rovaniemi

110,495

Faktaruta 3: De 10 mest använda flygbolagen på Finavias flygplatser

  1. Finnair
  2. Norwegian
  3. Ryanair
  4. Lufthansa
  5. SAS
  6. Air Baltic
  7. KLM
  8. Air France
  9. Turkish Airlines
  10. Jet Time

Källa: Finavia

Statistiken över flygtrafiken har publicerats på Finavias webbsida Information om flygtrafiken.

Läs mer:

Flyglista: till dessa destinationer går direktflyg från Finavias flygplatser