Hoppa över navigering

Finavia slutför den sista fasen av den omfattande renoveringen av landnings- och rullbanorna på Kuopio flygplats

Pressmeddelande
Article published
06.02.2024 kl 10:15
Musta kiitotie, jonka keskellä valkoinen katkoviiva.
Ansvar
Flygplatsbolaget Finavia slutför den sista fasen av den exceptionellt omfattande renoveringen av landnings- och rullbanorna på Kuopio flygplats under sommaren 2024. Totalt kommer värdet på den treåriga investeringen att öka till nästan 20 miljoner euro, varav andelen för år 2024 uppgår till cirka 13 miljoner euro. På grund av renoveringsarbetet går inga flyg från eller till Kuopio mellan 24 juni och 6 augusti 2024.

– Finavias investeringar i renoveringen och utvecklingen av landningsbanan och flygplanens rullbanor på Kuopio flygplats är mycket betydande i sin storleksklass. Vi är mycket glada över att vi i år kommer att kunna genomföra den sista fasen av detta storskaliga projekt, som säkerställer smidig flygverksamhet långt in i framtiden, säger Mari Nurminen, Finavias regionchef för mellersta och östra Finland.

Finavia har investerat i den långsiktiga utvecklingen av sina flygplatser i östra Finland. År 2022 genomförde Finavia en renovering på tre miljoner euro på Nyslotts flygplats. Under uppgraderingen ersattes beläggningen på start- och landningsbanan och rullbanan samt en del av uppställningsplattan som fungerar som uppställningsplats för flygplan.

Under sommaren 2021 investerade Finavia en miljon euro i renoveringen av landningsbanan och rullbanan på Joensuu flygplats. Dessutom renoverades säkerhetsområdena i slutet av landningsbanorna och på området för flygtrafik utfördes förebyggande tekniskt underhåll.

Inga flyg från eller till Kuopio 24.6–6.8.2024

Förberedande arbeten inför entreprenaden påbörjas i mitten av maj och pågår i sex veckor. Det förberedande arbetet kommer inte att påverka den nuvarande flygtrafiken. Flygtrafiken på Kuopio flygplats pausas under renoveringens andra skede, mellan 24.6 och 6.8.2024. Tidpunkten för renoveringen har valts så att dess påverkan på flygtrafiken ska vara så liten som möjligt. Under pausen betjänas passagerare av de närmaste flygplatserna i Joensuu, Nyslott och Jyväskylä, från vilka det finns anslutande förbindelser till Helsingfors-Vanda. Efter pausen kommer en tredje fas av färdigställande arbeten att genomföras på flygplatsområdet. Denna arbetsfas kommer inte att påverka flygtrafiken.

Under sommaren beläggs landningsbanan, varefter banan asfalteras. Under entreprenaden kommer även processen av att byta ut landnings- och rullbanornas kantljus samt elsystemen som används av flygplan att slutföras. Samtidigt kommer inflygningsljuslinjen i Juurusvesi att förnyas helt. Dessutom görs rullbanorna B och C bredare och alla rullbanor beläggs. Renoveringen av avloppssystemet för dagvatten, som är viktig för att minimera miljöpåverkan, kommer att fortsätta.

Utbytet av hela belysningssystemet och elsystemet kommer att utföras med hänsyn till Finavias klimatmål och energieffektivitet. Landningsbanans och rullbanornas belysning ersätts med energieffektiv LED-teknik. Totalt kommer hela 12,5 kilometer nya rutter att grävas för kablarna till de nya, effektiva belysningssystemen under renoveringen, för att kunna implementera de nya lösningarna i hela flygplatsområdet.

– Som flygplatsbolag vill vi möjliggöra miljövänliga energilösningar för flygplatsoperatörer och samtidigt kraftigt minska miljöpåverkan från Finavias egen verksamhet, fortsätter Nurminen.

Kuopio flygplats särdrag är inflygningsljuslinjen som är byggd i en sjö och som kommer att förnyas i samband med renoveringen. Vid planering av inflygningslinjen i sjön har särskild uppmärksamhet ägnats åt att minimera miljöpåverkan under byggnationen.

Projektdelen av renoveringen under sommaren 2024 sysselsätter 80 personer i Kuopioområdet, och flera lokala företag är involverade i genomförandet. Finavias experter från miljö-, el- och markbyggnadssidan är involverade i projektplaneringen. Dessutom har planeringsarbetet utförts i nära samarbete med de företag och myndigheter som är verksamma på Kuopio flygplats.

– Det är viktigt för oss att vi kan förse flygbolagen med en flygplatsmiljö där deras verksamhet är smidig och effektiv. Utvecklingen av flygplatsens infrastruktur kommer även i fortsättningen att möjliggöra omfattande användning av Kuopio flygplats för olika intressenter, förhoppningsvis långt in i framtiden.

Läs mer

Mer information om Kuopio flygplats

Läs mera om hur flygplatserna utvecklas