Flygplatserna utvecklas

Finavia investerar flera hundra miljoner euro per år i utvecklingen av sina flygplatser. Vid Helsingfors-Vanda pågår som bäst ett 10-årigt utvecklingsprogram. På de regionala nätverksflygplatserna förbättrar Finavia kontinuerligt infrastrukturen och tjänsternai.

Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram

Finavias jätteinvestering i turism i Lappland

Så här har flygplatserna utvecklats under de senaste åren

Investering i landningsbanor på Nyslotts flygplats

Utveckling av Kuusamo flygplats

Utveckling av Tammerfors-Birkala flygplats

En internationellt konkurrenskraftig flygplats (EN)

Thumbnail from the video with title Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram
Thumbnail from the video with title Cheerleaderit Helsinki-Vantaan eteläsiivessä

Ombyggnad av uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda flygplats

Kunden är en hjärtefråga för oss

Thumbnail from the video with title Kiinan vaihto-ohjelma