Investeringar i utveckling och underhåll av Finavias flygplatser under de närmaste åren

Utöver ett omfattande program för utveckling av flygplatserna investerar Finavia årligen i underhåll av infrastrukturen och kontinuerlig förbättring av tjänsterna. På denna sida har vi sammanställt de större ombyggnadsprojekten som kostar mindre än tio miljoner euro under de närmaste åren.

2023

Renoveringen på Kuusamo flygplats

Finavia har genomfört en investering på 2,5 miljoner euro på Kuusamo flygplats. Under renoveringen ersattes landningsbanans ljussystem och uppställningsplattan och rullbanan fick en ny beläggning.

Mer information om renoveringen på Kuusamo flygplats

2022

Investering i landningsbanan på Nyslotts flygplats

Finavia utförde omfattande ombyggnadsarbeten på Nyslotts flygplats i maj och juni. Under uppgraderingen ersattes beläggningen på start- och landningsbanan och rullbanan samt en del av uppställningsplattan som fungerar som uppställningsplats för flygplan.

Mer information om ombyggnaden av start- och landningsbanan på Nyslotts flygplats

2021

Renovering av flygtrafikområdet på Helsingfors-Vanda flygplats

Finavia investerar sju miljoner euro i renovering av flygtrafikområdet på Helsingfors-Vanda. Genom den renovering som utfördes sommaren 2021 säkerställdes en smidig verksamhet för flygplanen på rullbanan och uppställningsplattan samt förbättrades hanteringen av dagvatten. Under renoveringen reparerades bland annat rullbanornas och uppställningsplattans beläggning, uppställningsplatserna för flygplan och dagvattenledningsnätet.

Mer information om förbättringsarbetena på Helsingfors-Vanda flygplats

Investeringar i landningsbanor på Mariehamns flygplats

Sommaren 2021 renoverade Finavia Mariehamns flygplats för fem miljoner euro. Vid renoveringen förnyades asfaltbeläggningen på landningsbanan och dess kant- och skyddsområden förbättrades. Dessutom förnyades elförsörjnings- och ljussystem på landningsbanan. Också flygplatsens bränsledistributionsområde förnyades. Nu går det lättare än tidigare att tanka biodiesel i flygfältsfordon.

Mer information om investeringen på Mariehamns flygplats

Beläggning av start- och landningsbanor och rullbanor på Joensuu flygplats

Finavia investerar en miljon euro i Joensuu flygplats. Sommaren 2021 förnyades asfaltbeläggningarna på start- och landningsbanor samt rullbanor. Dessutom renoverades säkerhetsområdena i slutet av landningsbanorna och på området för flygtrafik utfördes förebyggande tekniskt underhåll.

Mer information om ombyggnaden av start- och landningsbanan på Nyslotts flygplats

Renovering av landningsbanan på Jyväskylä flygplats

Våren 2021 reparerade Finavia tjälskador efter vintern på landningsbanan på Jyväskylä flygplats. Det var fråga om normala underhållsåtgärder.

Mer information om Reparation av skador på landningsbanan på Jyväskylä flygplats

2019

Renovering av landningsbanan på Björneborgs flygplats

Finavia investerar mer än en halv miljon euro i asfaltering av landningsbanan på Björneborgs flygplats. Den nya beläggningen som genomfördes sommaren 2019 var en del av det normala underhållet.

Läs mer om renoveringen av Björneborgs landningsbana.

Ny beläggning på landningsbanan på Kuusamo flygplats

Kostnaderna för den nya beläggningen på landningsbanan på Kuusamo flygplats uppgick till en miljon euro. Vid renoveringen reparerades skador orsakade av vintern. Beläggningsarbetena var en del av det normala underhållet.

Läs mer om reparationen av landningsbanan på Kuusamo flygplats