Finavian lentoasemien kehitys- ja ylläpitoinvestointeja lähivuosina

Lentoasemien laajojen kehitysohjelmien lisäksi Finavia investoi vuosittain infrastruktuurin ylläpitoon ja palvelujen jatkuvaan parantamiseen. Tälle sivulle olemme koonneet lähivuosien isoimpia alle kymmenen miljoonan euron perusparannushankkeita.

2022

Savonlinnan lentoaseman kiitotieinvestointi

Finavia teki touko- ja kesäkuussa mittavia perusparannustöitä Savonlinnan lentoasemalla. Parannustöiden aikana uusittiin kiitotien ja rullaustien päällysteet sekä osa lentokoneiden pysäköintipaikka-alueena toimivasta asematasosta.

Lisätietoja Savonlinnan lentoaseman kiitotieremontista

2021

Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikennealueen kunnostustyöt

Finavia investoi Helsinki-Vantaan lentoliikennealueen kunnostukseen seitsemän miljoonaa euroa. Kesällä 2021 tehdyllä remontilla varmistettiin lentokoneiden sujuva rullaus- ja asematasotoiminta sekä parannettiin hulevesien hallintaa. Töiden aikana kunnostettiin muun muassa rullausteiden ja asematason päällysteitä, lentokoneiden seisontapaikkoja ja hulevesiviemäriverkostoa.

Lisätietoja Helsinki-Vantaan lentoaseman parannustöistä

Maarianhaminan lentoaseman kiitotieinvestointi

Finavia kunnosti kesällä 2021 Maarianhaminan lentoasemaa viidellä miljoonalla eurolla. Remontissa uusittiin kiitotien asfalttipäällystys ja sen reuna- ja turva-alueita parannettiin. Lisäksi uusittiin sähkönsyöttö- ja kiitotievalojärjestelmät. Myös lentokentän polttoainejakelualue uudistettiin. Näin biodieselin tankkaaminen kenttäajoneuvoihin sujuu aikaisempaa helpommin.

Lisätietoja Maarianhaminan lentoaseman investoinnista

Joensuun lentoaseman kiito -ja rullausteiden päällystys

Joensuun lentoasemaan Finavia investoi miljoona euroa. Kesällä 2021 uusittiin kiitotien ja rullaustien asfalttipinnoitteet. Lisäksi kiitoteiden päissä sijaitsevat turva-alueet kunnostettiin ja lentoliikennealueella tehtiin teknistä ennakkohuoltoa.

Lisätietoja Joensuun lentoaseman kiitotieremontista

Jyväskylän lentoaseman kiitotien kunnostus

Keväällä 2021 Finavia korjasi Jyväskylän lentoaseman kiitotien routavaurioita talven jäljiltä. Kyse oli tavanomaisista ylläpitotoimista.

Lisätietoja Jyväskylän lentoaseman kiitotien vauriokorjauksista

2019

Porin lentoaseman kiitotien kunnostus

Finavia investoi Porin lentoaseman kiitotien asfaltointiin yli puoli miljoonaa euroa. Kesällä 2019 tehty uudelleenpäällystys oli osa tavanomaista ylläpitotoimia.

Lue lisää Porin kiitotien kunnostuksesta.

Kuusamon lentoaseman kiitotien uudelleenpinnoitus

Kuusamon lentoaseman kiitotien uudelleen asfaltoinnin kustannukset olivat miljoona euroa. Remontissa korjattiin talven aiheuttamat vauriot. Päällystystyöt olivat osa tavanomaista ylläpitotoimintaa.

Lue lisää Kuusamon lentoaseman kiitotiekorjauksesta