Hoppa över navigering

Hur sker avisningen av flygplan på Finavias flygplatser?

Article published
12.02.2024 kl 08:30
Jäänpoistotoiminta käynnissä asematasolla.
Människor & Luftfart
Avisning eller ”deicing” av flygplan är en viktig del av flygsäkerheten. Vid avisning sprutas avisnings- och frostskyddsvätska på flygplanets ytor, till exempel på vingarna och stabilisatorerna, för att förhindra frostbildning och frysning under start.

Under vintermånaderna är avisning en av de viktigaste processerna som görs med flygplanet innan det lyfter. Finavias proffs ansvarar för att samordna avisningsverksamheten på Helsingfors-Vanda flygplats.

– Finavia samordnar trafiken i avisningsområden och planerar beställningen av avisningsbilar. Till exempel ger vi anvisningar om hur flygplan som anländer till området ska taxa och räknar ut hur mycket utrustning som behövs för avisningen, säger Finavias Juha Tuominen, som ansvarar för att samordna avisningen på Helsingfors-Vanda.

Marktjänstbolagen, som Airpro, ansvarar i sin tur för den praktiska avisningen.

– Vår viktigaste uppgift är att ta bort snö och is från flygplanens ytor och förhindra isbildning under start, säger Airpros Ville Heinonen, som svarar för avisning.

På Helsingfors-Vanda sker nästan all avisning inom två områden som kallas avlägsna avisningsområden.

– Vi använder antingen det avlägsna avisningsområdet R6 eller R8, beroende på vilken landningsbana som är aktuell, säger Juha Tuominen.

Avisningen tar vanligtvis cirka 5–20 minuter, beroende på vädret, mängden utrustning och hur stor luftfarkosten är.

Avisningsutrustningen är eldriven

På Helsingfors-Vanda drivs utrustningen som används för avisning huvudsakligen av förnybar energi.

– Våra avisningsfordon är hybriddrivna, och största delen av avisningen sker med elektrisk utrustning. Våra bilar sprutar avisnings- och frostskyddsvätska på flygplanens ytor, säger Heinonen.

Enligt Heinonen är elektriska avisningsfordon energieffektiva och snabba att använda.

– Effektiv avisningsverksamhet minskar mängden vätska som behövs och flygplanets bränsleförbrukning, eftersom planets motorer är i gång under avisningen.

Finavias sugbilar samlar i sin tur upp avisningsvätska från området.

– Med hjälp av sugbilarna och separata avlopp samlar vi upp vätskan från uppställningsplattan. Avisningsvätskan återanvänds på vattenreningsverket, säger Tuominen.

Helsingfors-Vanda har börjat använda återvunnen avisningsvätska

Finavia har börjat använda återvunnen avisningsvätska på Helsingfors-Vanda för första gången denna vinter.

Den återvunna avisningsvätskan är framställd så att den motsvarar ny vätska och är ett mer miljövänligt alternativ.

Airpro var i sin tur bland de första marktjänstbolagen som introducerade en frostskyddsvätskeblandning med en lägre halt av propylenglykol.

– Frostskyddsvätskeblandningen blandas mer exakt, med den senaste tekniken. Som ett resultat förbrukas mindre kemikalier och miljöbelastningen minskar, säger Heinonen.

Läs även

Finavia har börjat använda återvunnen avisningsvätska på Helsingfors-Vanda

Snökompetensen på Finavias flygplatser är ett sömlöst samarbete mellan flera aktörer på flygplatsen

Airpro: Barn ritade på avisningsbilar för miljövänligare luftfart