Hoppa över navigering

Läs om Finavias marshallers arbete : flygplatsens ”sheriff” ansvarar för uppställningsplattans säkerhet

Article published
16.05.2024 kl 13:44
Marshaller Heikki Kari
Människor & Luftfart
Helsingfors-Vanda flygplats har nio marshaller, som övervakar säkerheten på flygplatsens uppställningsplatta dygnet runt.

– Vi är flygplatsens så kallade "första insats" på uppställningsplattan, säger Finavias Heikki Kari, som är marshaller på Helsingfors-Vanda flygplats.

En marshaller är som en sheriff på flygplatsen. Hen tar hand om säkerheten och övervakar att regler följs på uppställningsplattan och på flygplanens uppställningsplatser.

– När vi arbetar på landningsbanorna är flygtrafiktjänsten med i samarbetet.

Utöver flygbolagen är olika marktjänstbolag, bränsletransporter, bussar, tekniska fordon, städfirmor och flera myndigheter verksamma på uppställningsplattan.

Kari berättar att det också är marshallern som guidar flygplanen till rätt plats genom att köra en follow me-bil framför dem. Signalstavarna visar var kaptenen ska stanna sitt flygplan.

Marshallern kör ett gult fordon

I bilen, som är märkt med marshallerns MR-1-tagg, finns bland annat fyra flygradioapparater, mark- och luftradar, ett program för flygplansparkering samt en hastighetsradar för övervakning av marktrafiken.

– Hastighetsbegränsningen på flygplatsen är 30 kilometer i timmen och vid svåra väderförhållanden 20 kilometer i timmen, berättar Kari.

Kari säger att marshallern måste ”scanna” flygplatsen hela tiden och ingripa i alla oegentligheter och möjliga säkerhetsrisker.

– Alla som arbetar på flygplatsen har ett ansvar att omedelbart ingripa i säkerhetsrisker, oavsett riskens allvarlighetsgrad.

Om marshallern ser lösgods på uppställningsplattan, till exempel en rem som lossnat från en resväska, tar hen bort den för att förhindra att den hamnar i exempelvis en flygplansmotor.

Finavia utbildar sina marshallers

Man kan inte studera till sheriff på någon läroanstalt, utan de utbildas av Finavia. Det finns många olika möjliga bakgrunder för sheriffer, men en sak är gemensam för alla.

– Engelskan måste vara utmärkt, betonar Kari.

Engelska är radiospråket med flygtrafikledningen, men man måste också kunna finska.

Utbildningen tar cirka nio månader och omfattar nätstudier och live-lektioner samt ett fristående yrkesprov. För att få köra på uppställningsplattan måste marshallern också avlägga körtillstånd, med både teori- och körprov. Största delen av studierna avläggs i verkligt arbete på flygplatsen, eftersom man bäst lär sig i verkliga situationer under ledning av en erfaren marshaller.

Kari tillägger att det krävs djup kompetens och hantering av helheten innan nya anställda får jobba ensamma.

– Ett arbetspass varar i 12 timmar.

Och man jobbar oftast tre dagar i rad, följt av fyra dagars ledighet. Under rusningstid är det vanligtvis två marshallers som jobbar samtidigt, annars en.

Läs Vantaan Sanomats nyhet om marshallerarbetet på Helsingfors-Vanda i mars 2024. Artikeln baserar sig på Vantaan Sanomats nyhet.

Karriär inom Finavia