Hoppa över navigering

Vad är ”target snow removal"? Finavias personal inom underhållet och på uppställningsplattan beskriver en dag med ovanligt kraftigt snöfall

Article published
24.01.2024 kl 08:15
Pyry Pennanen
Människor & Luftfart
Under vintrigt väder och vid snöfall betonas det sömlösa samarbetet mellan de järnhårda proffsen på flygplatsens uppställningsplatta.

– Finavias roll är att möjliggöra säker och smidig flygtrafik oavsett årstiden. Vårt mål är att säkerställa en säker verksamhetsmiljö för både luftfarkoster och företagen som producerar marktjänster på uppställningsplattan, säger Anssi Väisänen, Finavias chef för uppställningsplattan på Helsingfors-Vanda.

På Helsingfors-Vanda är uppställningsplattans vinterunderhåll uppdelat i två verksamhetsmodeller: dagligt underhåll och target snow removal.

– Target snow removal är vår verksamhetsmodell för en dag med ovanligt kraftigt snöfall på uppställningsplattan. Proffsen i Finavias team för underhåll och apron management arbetar på uppställningsplattan i samarbete med flygtrafikledningen och marktjänstbolagen.

För att target snow removal-verksamhetsmodellen ska lyckas måste flygplatsoperatörerna kunna arbeta tillsammans.

– Parkeringsplanen för luftfarkoster upprättas cirka 12 timmar i förväg så att det finns flera lediga platser för flygplan bredvid varandra på uppställningsplattan. På så sätt kan vårt underhållsteam fokusera sina resurser på detta område och ploga snön från området. Därefter kan flygplanen börja ta sina platser.

Platser frigörs i block för att underhållspersonalen ska kunna borsta och ploga ett så stort område som möjligt åt gången. Detta kräver också att markutrustningen flyttas, vilket övervakas av flygplatsens "marshals".

– Det är frågan om sömlöst lagarbete mellan alla på uppställningsplattan. Arbetet planeras från fall till fall i enlighet med den rådande väderlekssituationen. Det är också ett bra exempel på hur vi hela tiden utvecklar vår snowhow, säger Väisänen.

Borstblåsare används i upp till 800 timmar under vintersäsongen

Under snöiga förhållanden delar Finavias underhållspersonal upp sig i två områden: trafikområdet, som innefattar landningsbanorna och rullbanorna, och uppställningsplattan, som innefattar platserna för flygplanen.

– Vinterutrustningen är i hårt bruk och det blir många träningspass. Underhållets borstblåsare används i upp till 800 timmar under vintersäsongen, säger Pyry Pennanen, Finavias underhållschef på Helsingfors-Vanda.

Arbetssätten och mönstren är planerade så de ska vara lätta att upprepa. De gör det möjligt för Finavia att hålla landningsbanorna, rullbanorna och uppställningsplattans område öppna för flygtrafiken.

Pennanen betonar också vikten av lagarbete under vintermånaderna.

– Endast i samarbete kan områdena plogas och rengöras från snö. Snowhow är krävande och fysiskt arbete, men framförallt är det lagarbete.

Läs även

Så här går vintern på Helsingfors-Vanda flygplats

Inlägg: Snökompetensen på Finavias flygplatser är ett sömlöst samarbete mellan flera aktörer på flygplatsen

Läs mer om vinterunderhållsarbetet på Finavia