Våra koldioxidneutrala flygplatser kommer att nå nettonollutsläpp under 2025. På lång sikt är vårt mål koldioxidnegativitet. Vi påskyndar även våra partners övergång till en mer hållbar flygtrafik genom att delta i innovationsarbetet för nya drivkrafter.

Vi minskar klimatutsläppen och främjar vattenskyddet, den cirkulära ekonomin och den biologiska mångfalden på våra flygplatser.

  • Vi fortsätter att minska utsläppen från våra koldioxidneutrala flygplatser.
  • Vi främjar vattenskyddet, den biologiska mångfalden och den cirkulära ekonomin på våra flygplatser.
  • Vi påskyndar minskningen av koldioxidutsläppen genom flygtrafikens hela värdekedja.

Flygplatsernas miljötillstånd

För Finavia är flygplatsernas tillståndsprocesser en del av miljöarbetet, uppfyllandet av kraven i lagstiftningen och samverkan med de områden som de betjänar. Läs mer om flygplatsernas miljötillstånd.

Ansvarsordlista

I Finavias ansvarsordlista har vi definierat ett antal miljö- och ansvarsrelaterade termer. Se vår ordlista.

Finavias klimatprogram

Våra koldioxidneutrala flygplatser kommer att nå nettonollutsläpp under 2025. På lång sikt är vårt mål koldioxidnegativitet.

Vattenhantering på Finavias flygplatser

Vattenhantering är en viktig del av vårt miljöarbete.

Luftkvalitet och utsläpp

I Finland följs utsläppen och energiförbrukningen inom alla trafikformer upp årligen.

Cirkulär ekonomi på Finavias flygplatser

Vi främjar den cirkulära ekonomin på alla våra flygplatser.