Finavias klimatprogram

Finavias flygplatser är koldioxidneutrala. Vårt mål är fortfarande att minska koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet och att minska dem till noll på alla våra flygplatser.

Vårt klimatprogram startade 2008, då vi började beräkna koldioxidavtrycket och minska utsläppen. Nio år senare certifierades Finavias verksamhet på Helsingfors-Vanda som koldioxidneutral tack vare hårt arbete och beslutsamhet. Flygplatserna i Lappland blev koldioxidneutrala 2018 och de övriga regionala flygplatserna under våren 2019.

Finavia climate programme progressing.

Vårt nästa mål är nettonollutsläpp. Det betyder att våra koldioxidutsläpp är så låga att de kan absorberas ur atmosfären. Vi har redan utarbetat en allmän plan för att uppnå detta mål under de närmaste åren.

Hur har vi minskat utsläppen på våra flygplatser?

På flygplatser orsakas koldioxidutsläppen främst av terminalernas belysning och annan elanvändning, uppvärmningen och kylningen samt flygplatsfordonens energiförbrukning.

Vi har avsevärt ökat användningen av förnybar energi. Vi använder certifierad vindproducerad el och producerar själv energi med våra egna solkraftverk.

Biodiesel-pumppu Helsinki-Vantaalla

Våra flygplatsfordon körs på diesel som är gjord av avfall och rester.

Vid uppvärmningen använder vi förnybara energikällor, såsom pellets, där det är möjligt. Hälften av våra flygplatser värms upp med inhemskt träbaserat biobränsle.

Kiitotievalot päällä yöaikaan

Vi har satsat mycket på att förbättra energieffektiviteten, bland annat genom LED-teknik och automation.

När vi har minimerat koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet kommer vi att kompensera för de återstående utsläppen genom att finansiera projekt som uppfyller ACA-programmets krav. Dessa projekt riktar sig till länder som kämpar med miljöproblem.

Koldioxidneutrala flygplatser är ett steg mot flygresor med mindre utsläpp

Vi förstår att koldioxidneutrala flygplatser inte kommer att lösa klimatutmaningarna för hela den globala flygindustrin. Vi vill dock spela vår roll för en renare värld i flygtrafikens värdekedja.

Vi samarbetar med hela värdekedjan och har utvidgat vårt klimatprogram till att omfatta andra företag som är verksamma på flygplatser. Tillsammans med flygbolagen och flygtrafiktjänsterna har vi förkortat taxningsdistansen för flygplan och utvecklat användningen av luftrummet på ett sätt som har minskat bränsleförbrukningen och utsläppen.

Vi främjar nollutsläpp inom flygtrafiken på olika sätt. Till exempel är vi med och finansierar utvecklingen och testningen av Finlands första eldrivna flygplan.

Sähkölentokone Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Finavia är med i det internationella klimatavtalet

Vi är en viktig aktör i de europeiska flygplatsbolagens gemensamma åtagande att ha hundra koldioxidneutrala flygplatser i Europa senast 2030. Finavias flygplatser står för 20 procent av detta mål, och detta har för Finlands del uppnåtts under 2019.

År 2019 undertecknade vi ACI Europes nästa mål och åtog oss att nå nollutsläpp senast 2050. Finavia har som mål att nå nettonollutsläpp redan under de närmaste åren.

Helsingfors-Vanda flygplats geografiska läge stöder miljöansvarigheten

Helsingfors-Vanda flygplats ligger på den kortaste rutten mellan Europa och Asien. För flygbolagen innebär detta lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp.

Avståndet från Helsingfors-Vanda flygplats till Peking är cirka 6 300 kilometer. Det är mer än tusen kilometer mindre än från Berlin till Peking. Även för passagerare lönar det sig att välja den mest miljövänliga rutten.

Thumbnail from the video with title Helsinki-Vantaa on hiilineutraali lentoasema

Finavia satsar på solkraftvek

Solkraftverk på terminalens tak producerar förnybar energi för flygplatsen.

Uusiutuvaa dieseliä autoihin

Lentokenttäbussit kulkevat tähteillä ja jätteillä.