Finavian ilmasto-ohjelma

Finavian lentoasemat ovat hiilineutraaleja. Tavoitteenamme on edelleen vähentää omasta toiminnastamme aiheutuvien hiilidioksidipäästöjä ja painaa ne nollaan kaikilla lentoasemillamme.

Ilmasto-ohjelmamme käynnistyi vuonna 2008, jolloin aloitimme hiilijalanjäljen laskennan ja päästöjen vähentämisen. Sisukkaan ja määrätietoisen työn ansiosta yhdeksän vuotta myöhemmin Finavian toiminta Helsinki-Vantaalla sertifioitiin hiilineutraaliksi. Lapin lentoasemat saimme hiilineutraaleiksi vuonna 2018 ja loputkin alueellisista lentoasemista vuoden 2019 keväällä.

Finavian ilmastopolku

Seuraava tavoitteemme on nettonollapäästöisyys. Se tarkoittaa, että toimintamme pieneksi jäävät hiilipäästöt voidaan sitoa pois ilmakehästä. Olemme tehneet yleissuunnitelman tavoitteen saavuttamiseksi jo lähivuosina.

Miten olemme vähentäneet lentoasemiemme päästöjä?

Lentoasemilla hiilidioksidipäästöt aiheutuvat pääasiassa terminaalien valaistuksesta ja muusta sähkönkäytöstä, lämmityksestä, jäähdytyksestä sekä kenttäajoneuvojen energiankulutuksesta. 

Olemme merkittävästi lisänneet uusiutuvan energian käyttöä. Käytämme sertifioitua tuulisähköä ja tuotamme itse energiaa omilla aurinkovoimaloillamme.

Biodiesel-pumppu Helsinki-Vantaalla

Kenttäajoneuvomme kulkevat jätteistä ja tähteistä tehdyllä dieselillä.

Lämmityksessä käytämme mahdollisuuksien mukaan uusiutuvia energialähteitä kuten pellettejä. Puolet lentoasemistamme lämpiää kotimaisella puupohjaisella biopolttoaineella.

Kiitotievalot päällä yöaikaan

Olemme voimakkaasti investoineet energiatehokkuuden parantamiseen muun muassa led-teknologian ja automaation avulla.

Kun olemme minimoineet omasta toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt, kompensoimme jäljelle jäävät päästöt rahoittamalla ACA-ohjelman vaatimukset täyttäviä hankkeita. Ne kohdistuvat maihin, jotka painivat ympäristöongelmien kanssa.

Hiilineutraalit lentoasemat ovat askel kohti vähäpäästöisempää lentomatkailua

Ymmärrämme, että hiilineutraalit lentoasemat eivät ratkaise koko globaalin lentoalan ilmastohaasteita. Haluamme kuitenkin tehdä lentoliikenteen arvoketjussa oman osuutemme puhtaamman maailman puolesta.

Teemme ilmastoyhteistyötä koko arvoketjun kanssa ja olemme laajentaneet ilmasto-ohjelmaamme koskemaan myös muita lentoasemilla toimivia yrityksiä. Esimerkiksi yhdessä lentoyhtiöiden ja lennonvarmistusyhtiön kanssa olemme lyhentäneet lentokoneiden rullausmatkoja ja kehittäneet ilmatilan käyttöä siten, että polttoaineenkulutus ja päästöt ovat vähentyneet.

Infograafi vihreästä laskeutumisesta

Vihreitä lentoja Helsinki-Vantaalla on 70–80 prosenttia kaikista lentoonlähdöistä ja laskeutumista.

Edistämme lentoliikenteen päästöttömyyttä eri tavoin. Olemme muun muassa mukana rahoittamassa Suomen ensimmäisen sähkölentokoneen kehitystyötä ja testausta.

Sähkölentokone Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Finavia mukana kansainvälisessä ilmastosopimuksessa

Olemme keskeinen toimija eurooppalaisten lentoasemayhtiöiden yhteisessä sitoumuksessa, jonka tavoitteena on saada Eurooppaan sata hiilineutraalia lentoasemaa vuoteen 2030 mennessä. Finavian lentoasemat muodostavat 20 prosenttia tästä tavoitteesta, ja se on Suomen osalta saavutettu vuonna 2019.

Vuonna 2019 allekirjoitimme ACI Europen seuraavan tavoitteen, jonka myötä sitouduimme nettonollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Finavia on asettanut tavoitteeksi päästä nettonollapäästöihin jo lähivuosina.

Helsinki-Vantaan maantieteellinen sijainti tukee ympäristövastuullisuutta

Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee lyhyimmällä reitillä Euroopan ja Aasian välissä. Se tarkoittaa lentoyhtiöille pienempää polttoaineen kulutusta ja siten myös vähäpäästöisempiä lentoja.

Välimatka Helsinki-Vantaalta Pekingiin on noin 6 300 kilometriä. Se on yli tuhat kilometriä vähemmän kuin Berliinistä Pekingiin. Myös matkustajan kannattaa valita ympäristöystävällisin lentoreitti.

carbon neutral
Thumbnail from the video with title Helsinki-Vantaa on hiilineutraali lentoasema

Finavia lisää aurinkovoiman tuotantoa

Helsinki-Vantaalla käytettävä sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla.

Uusiutuvaa dieseliä autoihin

Lentokenttäbussit kulkevat tähteillä ja jätteillä.