Testning av passagerare som anländer till Finland från utlandet

Passagerare som anländer till Finland förutsätts inte längre ha intyg över coronavaccination eller intyg över coronatest och vid gränsövergångsställena görs inga coronatester.

Coronatesttjänster på Helsingfors-Vanda vid utresan och flygbytet

Kom ihåg att ta reda på coronatest- och coronaintygskraven i ditt destinationsland hos de lokala myndigheterna innan du kommer till flygplatsen. En del av länderna kan kräva ett negativt resultat både från PCR-testet och från antigentestet. Dessutom kräver en del av flygbolagen att man vid ombordstigning ska uppvisa testintygen som pappersutskrifter och på ett språk som bestäms av destinationslandet.

På Helsingfors-Vanda flygplats finns Läkarcentralen Aavas reseklinik9Lives och Mehiläinen som erbjuder avgiftsbelagda coronatesttjänster och utfärdar testintyg. Vi rekommenderar att du ska kontakta tjänteproducenter och närmare ta reda på provtagningstjänsterna redan innan du kommer till flygplatsen (PCR- och antigen-snabbtester).

Viktig information om resor under coronapandemin

  • Anvisningar för hälsosäkerhet till passagerare: THL
  • Mera information om PCR- och antigen-snabbtester: THL