Tammerfors-Birkala flygplats utvecklas

Finavia har långsiktigt satsat på Tammerfors-Birkala flygplats. Finavia har under de senaste åren investerat närmare 20 miljoner euro i flygplatsens utveckling.

Utvecklingsprogrammet för Tammerfors-Birkala flygplats fokuserade på att öka flygtrafikens kapacitet, säkerställa säker trafik och minska miljökonsekvenserna.

Finavia investerade 15 miljoner euro i en utbyggnad av uppställningsplattan och renovering av landningsbanan. Dessutom förnyades landningsbanans instrumentlandningssystem (ILS) och precisionsinflygningssystemet förbättrades till ett värde av två miljoner euro. Totalt uppgick kostnaderna till 17 miljoner euro.

Tampere-Pirkkalan lentoaseman kiitotie.

Utbyggnads- och renoveringsarbeten utfördes på olika delar av flygplatsens trafikområden: på uppställningsplattan, landningsbanan och rullbanan. Landningsbanan fick en helt ny beläggning och det byggdes breda vändplatser för flygplan på landningsbanas ändar. Vid flygbranschens utbildningscentral gjordes en ny ruttbaneförbindelse till landningsbanan.

Tack vare de nya breda vändplatserna kan man nu på Tammerfors-Birkala flygplats betjäna även breda flygplan. Vid totalrenoveringen förnyades flygfältsbelysningen med energieffektiv LED-teknik och tillvaratagandet av antifrysmedel förbättrades.

Den nya ILS-utrustningen kommer att förbättra flygtrafikverksamheten under ogynnsamma väderförhållanden.

Finavia planerade arbetena så att de i så liten utsträckning som möjligt skulle påverka flygtrafiken. Beläggningsarbetena på start- och landningsbanan utfördes vid den trafiktysta tidpunkten i juli, då flygtrafiken var avbruten i tre veckor från och med den 17 juli.

Militär- och allmänflyget började trafikera på nytt genast när landningsbanan öppnades den 12 augusti och det första tidtabellsenliga flygplanet i reguljärtrafik avgick mot Riga den 13 augusti kl. 5.30.

Program för utveckling och renovering av Tammerfors-Birkala flygplats i ett nötskal

Område som ska beläggas

330 000 m² (50 fotbollsplaner)

Utbyggnad av uppställningsplattan

22 000 m²

Två nya vändplatser vid landningsbanan

8 000 m²

Markskydd vid avisning

8 000 m²

El- och telekablar

10 000 m

Asfaltmassa

60 000 ton

Ny rullbana

150 m

Nya LED-lampor

150 st.

Nya glykolpumpstationer

2 st.

Nytt ILS-system

1 st.

På byggplatsen arbetar

100 personer

Läs mer i våra pressmeddelanden: Det första flygplanet lyfte från den förnyade landningsbanan i Tammerfors-Birkala (på finska) och den största enskilda totalrenoveringsinvesteringen i flygplatsens historia pågår i Tammerfors-Birkala (på finska).

Över 20 miljoner euro investerades i Tammerfors-Birkala

Finavia har under de senaste åren satsat drygt 20 miljoner euro på att utveckla Tammerfors-Birkala flygplats. Utöver det utvecklingsprojekt som blev färdigt 2018 har Finavia under de senaste åren bland annat investerat i att förbättra terminalernas kundlokaler och tjänster samt i att minska miljökonsekvenserna.

Tampere-Pirkkalan lentoasema