Finavia strävar efter att säkerställa tillgängligheten till sina nättjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Finavias kundservicekanal.

Statusen för tillgängligheten i den digitala tjänsten

Finavias kundservicekanal uppfyller delvis de krav som ställs i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1 på nivå AA. Bristande efterlevnad av kriterier och de undantag som tillämpas anges nedan.

En tillgänglighetsbedömning har gjorts av en utomstående sakkunnigorganisation innan tjänsten publiceras. Av de brister som upptäckts har man åtgärdat dem som Finavia själv direkt kan påverka. I komponenter som tredje part tillhandahåller (bland annat chattkomponenten) finns brister i tillgängligheten, men Finavia har informerat dem som utvecklar komponenterna om de brister som upptäckts och de kommer att avhjälpas så snart som möjligt.

Tillgänglighetsutlåtandet kompletteras i takt med att de upptäckta bristerna har korrigerats.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. I samband med beskrivningen av bristfälliga punkter nämns inom parentes det kriterium i riktlinjerna för tillgänglighet som inte följs.

Chattkomponent

Det finns två vägar till chattkomponenten: Via länken Börja chatta och den sista chattkomponenten i fokusordningen. Från sist nämnda överförs inte fokus till chattkomponenten eller skärmläsaren läser ingenting vid den. (2.4.3)

Alla chattknappar fokuseras inte. Sådana är bland annat knapparna i meddelandet Kontrollera att du märker alla svar och stängknappen för chatten. (2.4.3)

Vid knapparna läses inte alltid vad en knapp gör. Till dessa hör till exempel till exempel emoji-väljaren och knappen för val av fil. (4.1.2)

Meddelandefältet har inget namn som skärmläsaren kan läsa med alla webbläsare. (4.1.2)

Fokus överförs ibland oväntat bort från chattkomponenten. Till exempel vid skickande av ett meddelande skickas meddelandet med knappen enter, men detta är inte klart för användaren. När användaren söker efter knappen Skicka kan hen hamna ut från chattkomponenten. (2.4.3)

Funktionen sökning

Sökningen rekommenderar för användaren sökresultat medan användaren skriver sökord. En genomgång av de föreslagna sökresultaten lyckas inte på skärmläsaren, eftersom vid de föreslagna sökresultaten läses sökordet i stället för rubriken för sökresultatet. När användaren gör en sökning, läses rubrikerna rätt på sökresultatsidan. Bristen på tillgänglighet gäller endast förslagsfunktionen i sökresultaten, inte själva sökningen. Alla användare får som sökresultat samma innehåll tillgängligt. (2.4.4)

Kontaktblankett

Många fält saknar programmässigt namn. (1.3.1)

Den kalenderkomponent som används för att mata in datum fungerar inte korrekt på skärmläsaren. Användaren kan dock mata in datumet med tangentbordet. (2.4.3)

Det går inte att lämna fältet Respons eller fråga när man använder tangentbordet för att fortsätta fylla i blanketten. Vid skärmläsaranvändning är detta beroende av webbläsaren. Val av textens formgivning kan inte nås när enbart tangentbordet används. (2.1.1, 2.1.2)

Om nya fält öppnas för användaren på grundval av användarens val, överförs fokus inte alltid till dessa fält. (2.4.3)

Felmeddelanden lämnas inte i en form som är tillgänglig för användare av skärmläsare. (3.3.1, 4.1.3)

Det kan vara besvärligt för användaren att använda ReCAPTCHA beroende på webbläsaren. (1.1.1)

Meny

När tjänsten används med en mobil enhet anger skärmläsaren inte om menyn är öppen eller stängd. (4.1.2)

Utarbetande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats 18.1.2021.

Utlåtandet baserar sig på en utomstående sakkunnigorganisations bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Utlåtandet justerades senast 18.1.2021.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta om det för oss. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi besvarar respons och frågor inom 14 dagar.
Respons gällande tillgänglighet kan du ge med webbformuläret (länken öppnas i ett nytt fönster).

Att göra tillgänglighetsklagan och begära utredning

Om du inte är nöjd med svaret du får eller om du inte får svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns noggrann information om hur du gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn av tillgänglighet
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer till växeln 0295 016 000