Finavia strävar efter att säkerställa tillgängligheten till sina nättjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Finavias kundservicekanal.

Statusen för tillgängligheten i den digitala tjänsten

Finavias kundservicekanal uppfyller delvis de krav som ställs i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1 på nivå AA. Bristande efterlevnad av kriterier och de undantag som tillämpas anges nedan.

En tillgänglighetsbedömning har gjorts av en utomstående sakkunnigorganisation innan tjänsten publiceras. Av de brister som upptäckts har man åtgärdat dem som Finavia själv direkt kan påverka. I komponenter som tredje part tillhandahåller (bland annat chattkomponenten) finns brister i tillgängligheten, men Finavia har informerat dem som utvecklar komponenterna om de brister som upptäckts och de kommer att avhjälpas så snart som möjligt.

Tillgänglighetsutlåtandet kompletteras i takt med att de upptäckta bristerna har korrigerats.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. I samband med beskrivningen av bristfälliga punkter nämns inom parentes det kriterium i riktlinjerna för tillgänglighet som inte följs.

Chattkomponent

"Välj fil"-knappen tar inte emot fokus. (2.4.3)

Kontaktblankett

Textformateringsalternativen för Respons eller frågor kan inte nås med ett tangentbord med alla webbläsare. (2.1.1, 2.1.2)

Felmeddelanden lämnas inte i en form som är tillgänglig för användare av skärmläsare. (3.3.1, 4.1.3)

Det kan vara besvärligt för användaren att använda ReCAPTCHA beroende på webbläsaren. (1.1.1)

Utarbetande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats 18.1.2021.

Utlåtandet baserar sig på en utomstående sakkunnigorganisations bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Utlåtandet justerades senast 4.4.2023.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta om det för oss. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi besvarar respons och frågor inom 14 dagar.
Respons gällande tillgänglighet kan du ge med webbformuläret (länken öppnas i ett nytt fönster).

Att göra tillgänglighetsklagan och begära utredning

Om du inte är nöjd med svaret du får eller om du inte får svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns noggrann information om hur du gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn av tillgänglighet
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer till växeln 0295 016 000