Toimintaympäristömme

Lentoliikenne on globaalisti linkittynyt toimiala.

Lentoliikenteen palvelut syntyvät kymmenien tuhansien toimijoiden yhteistyönä. Me toimimme olennaisena osana tätä kansainvälistä yhteistyöketjua, jossa lukemattomien pienten yksityiskohtien on oltava kunnossa.

Lentoyhtiöt ja lentoasemat laativat lentoaikataulut järjestelemällä lähtö- ja tulovuorot niin kutsutun slot-koordinaation avulla. Slot-koordinoidun kentän toiminta perustuu Euroopassa EU-asetukseen ja yhdenmukaisiin kansainvälisiin sääntöihin. Helsinki-Vantaa on toistaiseksi Suomen ainoa slot-koordinoitu lentoasema.

Näin myös häiriötilanteet heijastuvat koko palveluketjuun. Lumimyrsky Keski-Euroopassa tai tietoliikennehäiriö Singaporessa vaikuttavat myös Suomesta lähtevään ja Suomeen saapuvaan lentoon. Lentojen muutoksista, peruutuksista ja lentoreitityksestä vastaavat lentoyhtiöt.

Lentoliikenne ja lentokenttien toiminta on tarkoin säänneltyä

Turvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyvä lainsäädäntö sekä kansainväliset ja kansalliset viranomaismääräykset vaikuttavat merkittävästi kustannusrakenteeseemme, investointeihimme ja lentoasemiemme toimintaan. Esimerkiksi turvallisuuden eteen panostamme kymmeniä miljoonia euroja vuodessa.

Lentokenttien palveluiden hinnoittelu ja henkilöstön osaaminen ja pätevyys ovat myös säänneltyjä. Tietyissä tehtävissä edellytetään jatkuvaa kouluttautumista ja kelpoisuuksien ylläpitämistä. Tällaisia ovat palo- ja pelastushenkilöstön, turvatarkastajien, kunnossapito- ja asematasohenkilöstön tehtävät.

Finavian lentoasemilla toimii 1 500 yritystä ja viranomaista

Lentoasemillamme toimii 1 500 yritystä, joiden palveluksessa on noin 20 000 työntekijää. Jokaisella yrityksellä ja jokaisella työntekijällä on oma tärkeä roolinsa ja tehtävänsä, jotta miljoonat yksityiskohdat saadaan toimimaan saumattomasti yhteen.

Lentoyhtiöt pitävät huolta matkustajien, matkatavaroiden ja rahdin kuljetuksesta. Ne vastaavat lähtöselvitys- ja lähtöporttipalveluista sekä matkatavaroiden lastauksesta ja purusta ja palvelevat saapuvia matkustajia tulopisteillä. Myös lentokoneaterioiden valmistus, lentokoneiden tankkaukset ja jäänpoistotehtävät kuuluvat lentoyhtiöille. Näitä tehtäviä lentoasemillahoitavat yleensä maahuolintayritykset.

Lentoyhtiöiden ja maahuolintayritysten lisäksi lentoasemilla palveluitaan tarjoavat myös myymälä-, ravintola-, valuutanvaihto- ja autonvuokrausyritykset.

Lentoliikenteen johtamiseen kuuluvat ilmatilanhallinta ja lennonjohtopalvelut on järjestetty eri tavoin eri maissa. Euroopassa lennonvarmistuspalvelut on pääsääntöisesti eriytetty omaksi yhtiökseen. Suomessa lennonjohtopalveluista vastaa liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy.

Viranomaiset vastaavat lentokenttien turvallisuudesta. Suomessa toimivaltaisia viranomaisia ovat muun muassa kuuluvat Poliisi, Rajavartiolaitos, Tulli. Terveysturvallisuudesta vastaavat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvat viranomaiset, viime kädessä hyvinvointialueet.

Suomessa lentoturvallisuutta valvova viranomainen on liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Se vastaa myös turvatarkastusta koskevista määräyksistä ja ohjeista. Ne perustuvat muun muassa kansainvälisiin ilmailun säännöksiin ja EU-lainsäädäntöön.

Lentokenttien omistusrakenne vaihtelee

Finavian 20 lentoaseman lisäksi Suomessa on muutamia kaupunkien ja kuntien ylläpitämiä lentokenttiä, joiden toiminnassa me emme ole mukana.

Lentokenttien omistusrakenne vaihtelee maittain. Lentoasemat voivat olla valtion, kuntien, yhdistysten, yksityisten yritysten tai pörssiyhtiöiden omistuksessa. Omistajat voivat hallinnoida joko yhtä tai useampaa lentokenttää.

Lentoliikenteen tilastot Finavian lentoasemilla