Vesien hallinta Finavian lentoasemilla

Vesien hallinta on tärkeä osa ympäristötyötämme.

Lentoasemien talvikunnossapito on lentoturvallisuuden ja liikenteen täsmällisyyden takaamisessa avainasemassa maassamme. Suomen pohjoiset sääolosuhteet vaativat Finavian kunnossapidon ammattilaisilta monipuolista ammattitaitoa ja tehokkaita koneita. Finavian talvikunnossapito on kansainvälisesti korkealla tasolla.

Lentoasemilla vesistöjen kuormitusta aiheuttavat

  • kiitoteiden liukkaudentorjunta
  • etäjäänpoistoalueilla tai asematasolla tehtävä lentokoneiden jäänesto- ja jäänpoistokäsittely

Kiitoteiden liukkaudentorjunnan menetelmät

Kiitoteiden liukkaudentorjunnassa Finavia käyttää ensisijaisesti mekaanisia menetelmiä, harjausta ja aurausta. Liukkaudentorjunta-aineita tarvitaan kiitotien pintaan muodostuneen kuuran ja jään poistossa sekä ennakoivaan liukkaudentorjuntaan.

  • Liukkaudentorjunnassa käytettävät aineet ovat asetaatteja ja formiaatteja. Aineet eivät ole vaaralliseksi luokiteltuja, mutta ne aiheuttavat vesistökuormitusta.
  • Kuuran ja ohuen jään poistoon käytetään nestemäisiä, noin puolet vettä sisältäviä aineita ja paksumman jään poistoon rakeisia aineita. Pääasiassa käytetään nestemäisiä aineita (noin 80 % koko käyttömäärästä), sillä kiitotielle pääsee vain harvoin syntymään paksu jääpeite. Rakeiset aineet puolestaan sulattavat jään tarvittaessa kiitotien pintaan asti, minkä jälkeen pinta puhdistetaan auraamalla tai harjaamalla.

Lentokoneiden jäänesto ja –poisto

Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa lentokoneen pintaan muodostuu lunta ja jäätä. Ne on poistettava koneen pinnasta turvallisuussyistä, sillä ne heikentävät koneen suorituskykyä ja ohjattavuutta. Siipien pinnasta irtoava jää voi lisäksi joutua moottoriin ja rikkoa sen.

  • Jäänestokäsittelyllä estetään lumen kiinnittyminen sekä jääkerroksen muodostuminen koneen pintaan lähtökiihdytyksen ja nousun aikana.
  • Lentokoneen lentäessä matkalentokorkeudella ilman kosteus ja paine ovat alhaisia eikä jäänmuodostusta juurikaan tapahdu. Lennon aikana tapahtuvan jäätymisen varalta lentokoneissa on sähköiset tai mekaaniset jäänpoistolaitteet. Lentokoneiden jäänestosta ja –poistosta huolehtivat maahuolintayhtiöt.

Seuraamme vesien laatua

Finavia seuraa pohjaveden ja pintavesien laatua lähes jokaisella lentoasemallaan. Seurantaa tehdään sekä omaehtoisesti että ympäristölupaehtoihin perustuen tai ympäristöviranomaisten kanssa sovitusti.

Lentoasemien ympäristössä sijaitsevista kaivoista, pohjavesiputkista, valumavesien laskuojista sekä vesistöstä otetuista näytteistä määritellään mm. veden happamuus, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus ja happipitoisuus.

Lue myös

Vesien hallinta Helsinki-Vantaan lentoasemalla