Skip navigation

Finavia: Lentoasemien rahoittamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja

Lehdistötiedote
Julkaistu
23.01.2013 klo 11:55
Suomen lentoasemien tulevaisuuden rahoituspohja on haastava. Lentoasemien ylläpidosta vastaava Finavia arvioi, että lentoasemien pitäminen nykykunnossaan edellyttää vuosittain vähintään 40 miljoonan euron investointeja. Maakuntalentoasemien ja lennonvarmistuspalveluiden tappiollisuuden takia Finavian kyky investointien rahoittamiseen on tulevina vuosina vaatimaton.

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut tänään lehdistötiedotteen, jossa julkistetaan tietoja Finavian lentoasemaverkoston kulurakenteesta ja hinnoittelusta tehdystä selvityksestä. Selvitys liittyy LVM:n johdolla tehtävään lentoliikennestrategian valmisteluun. Suomessa lentokenttäverkostoa ylläpidetään nk. verkostoperiaatteen mukaisesti. Tässä mallissa eri lentokenttien voittoja ja tappioita subventoidaan ristiin. Maakuntalentokenttien muodostama ns. verkostoalijäämä oli vuonna 2011 noin 22 miljoonaa euroa. Syynä tappiolle ovat ennen kaikkea lentoliikenteen pienet matkustajamäärät Suomessa. Yksittäisten lentoasemien tulosten vertailtavuus on haastavaa, koska lentoaseman tulos vaihtelee nopeasti muun muassa liikennetarjonnan ja matkustajamäärien muuttuessa. ”Finavian sisäisellä subventiolla lentoasemien rahoittaminen käy lähivuosina haastavaksi. Jatkamme toimintamme kustannustehokkuuden määrätietoista parantamista, mutta suuria tiikerinloikkia tehostamisella ei voida saavuttaa. Tulevaisuudessa pitää siis löytää uusia rahoituksellisia tai kustannuksia alentavia ratkaisuja, jotta Suomelle tärkeän liikennemuodon tarvitsemien palveluiden ja infrastruktuurin kilpailukyky säilyy. Suomen taloudellisen menestyksen kannalta on keskeistä, että Finavia kykenee ylläpitämisen lisäksi aidosti myös kehittämään Helsinki-Vantaata sekä muita keskeisiä lentoasemiaan”, toteaa Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen. Finavia osallistuu aktiivisesti LVM:n johdolla tehtävään lentoliikenteen strategiatyöhön. Lentoliikennestrategiahanke on osa eduskunnan keväällä 2012 hyväksymää liikennepoliittista selontekoa. Strategian on määrä olla valmis vuoden 2014 loppuun mennessä. Finavia pitää tärkeänä, että lentoliikenteen tulevaisuuden toimintaedellytyksiä linjataan laaja-alaisessa ja eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.

Matkustus