Skip navigation

Finavia on uudistanut rahoituskäytäntönsä

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
17.12.2013 klo 06:00
Finavia Oyj on uudistanut rahoituspolitiikkansa ja rahoitukseen liittyvät raportointikäytäntönsä.

Yhtiö uudisti toimintatapojaan välittömästi sen jälkeen, kun vuoden 2011 tilintarkastuksen yhteydessä kävi ilmi, että Finavia Oyj:ssä on hankittu vuosina 2009-2011 strukturoituja korkojohdannaissopimuksia. Sopimukset ovat olleet luonteeltaan ei-suojaavia ja näin ollen konsernin rahoituspolitiikan vastaisia.

Finavia Oyj:n edeltäjäorganisaation, Ilmailulaitoksen, aikana alkanut johdannaisten käyttö ei ollut kaikilta osin tarkoituksenmukaista. Rahoituksen riskienhallintaa ja raportointia sekä sopimusten hallintaa ja seurantaa ei aina ollut järjestetty sisäisten ohjeiden mukaisesti ja niin, että johdannaissopimuksiin liittyvät riskit ja niiden todellinen luonne olisi tullut ilmi.

Finavia on kirjannut vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tulokseensa 9,2 miljoonan euron arvostustappion, joka johtuu vuosina 2009-2011 hankituista strukturoiduista korkojohdannaissopimuksista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisi asiasta selvityksensä 17.12.2013.

Raportointi