Skip navigation

Finavian vuosikertomus 2013 julkaistu

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
27.03.2014 klo 08:19
Finavia vuosikertomus logo.
Finavia Oyj on tänään julkaissut yhdistetyn vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus sisältää katsauksen vuoteen 2013 ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

Vuosikertomukseen sisältyy myös vastuullisuusraportti, jonka tavoitteena on kuvata tarkemmin ja kansainvälisen raportointiviitekehyksen (Global Reporting Iniative) mukaisesti yhtiön ympäristötoimintaa, henkilöstöasioita sekä taloudellista tulosta.

Vuosikertomuksen sisältö pohjautuu Finavian vuoden 2013 toimintaan ja siinä on käsitelty tarkemmin lentoliikennealan toimintaympäristöä, Finavian strategiaa, lentoasemaverkostoa sekä Finavian merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

- Finavialla ja toiminnallamme on merkittävä vaikutus suomalaisessa yhteiskunnassa. Siksi tiedostamme vastuumme ja raportoimme tekemisestämme läpinäkyvästi. Osana yritysvastuumme kehittämistä olemme panostaneet raportoinnin lisäksi paljon vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa, sillä on tärkeää, että eri toimijat ovat tietoisia lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluiden reunaehdoista, toimintaympäristöstä ja Finavian tavasta tuottaa palveluita, sanoo viestintäjohtaja Mikko Saariaho Finaviasta.

Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtion omistamilta yhtiöiltä edellytetään yritysvastuuraportin laatimista. Finavia raportoi vastuullisuudestaan GRI-ohjeistuksen tasolla B, joka kertoo siitä, että Finavia raportoi vastuullisuusteemoistaan kattavasti.

Finavian verkkovuosikertomus suomeksi

Finavian verkkovuosikertomus englanniksi

Verkkovuosikertomuksessa on tulostustoiminta, jonka avulla raportin sisältöä on helppo tulostaa pdf-muotoisena.

Kehitys Raportointi