Ohita navigaatio

Finavian lennonvarmistusliiketoiminta siirtyy Air Navigation Services Finland Oy:lle

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
17.03.2017 klo 13:00
Arkistointipäiväys
Finavian lennonvarmistusliiketoiminta eriytetään omaan yhtiöönsä. Uuden yhtiön nimi on Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) ja se käynnistää toimintansa 1.4.2017.

Lähtökohtina valmistelussa ovat lennonvarmistuksen toimintaympäristön murros ja pyrkimys nykyistä tehokkaampaan lentoliikenteen palveluiden tuotantoon. Tavoitteena on varmistaa, että Suomen lentoliikenteen kustannusrakenne säilyy kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.

Finavian lennonvarmistusliiketoimintaan liittyvä henkilöstö, noin 400 henkilöä, siirtyy ANS Finlandin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Finavian yhtiökokous on hyväksynyt järjestelyn 17.3.2017.

- Eurooppalainen lennonvarmistus on voimakkaassa murroksessa, mihin myös Suomessa on vastattava. Lentoasemayhtiön ja lennonvarmistusyhtiön eriyttäminen toisistaan selkiyttää lentoliikenteen palveluiden tuottamisen rakenteita ja on linjassa eurooppalaisen kehityksen kanssa. Tavoitteena on parantaa suomalaisen lentoliikenteen kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta kehittämällä lennonvarmistuksesta omassa yhtiössään kannattavaa liiketoimintaa, sanoo Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

ANS Finland tuottaa 1.4.2017 alkaen Suomessa lentoreittipalvelun sekä lähi- ja lähestymislennonjohtopalvelut lentoasemille. Lisäksi uusi yhtiö vastaa lennonvarmistustekniikan palveluiden tuottamisesta. Lentoreittipalvelut sisältävät Suomen aluelennonjohdon, ilmatilan hallinnan, lentopelastuksen sekä lentoliikennevirtojen säätelyn.

Lennonvarmistuspalveluiden yhtiöittäminen toteutetaan niin, että lentoliikenteen palvelut jatkuvat muutostilanteessa häiriöttömästi lentoyhtiöiden, matkustajien, valtionilmailun ja muiden sidosryhmien näkökulmasta.

Oppilaitos Avia Collegen lennonvarmistuskoulutuksen osat siirtyvät järjestelyssä ANS Finlandille.

- Lennonvarmistuspalveluiden yhtiöittäminen mahdollistaa tulevaisuudessa lentoasemille sen, että ne voisivat kilpailuttaa lähi- ja lähestymislennonjohtopalveluiden tuottajan. Näin on tehty tai ollaan tekemässä muun muassa Norjassa ja Ruotsissa. Lisäksi EU edistää lennonvarmistuspalveluiden avaamista kilpailulle ja eri maiden palveluntuottajien yhteistyön lisäämistä. Järjestely antaa entistä paremmat mahdollisuudet vahvistaa Suomen vahvaa asemaa lentoliikenteen kansainvälisessä kehityksessä, Savolainen toteaa.

Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan siirtyminen ANS Finlandille toteutetaan liiketoimintakaupassa, jonka arvo on n. 15,5 miljoonaa euroa, josta 8,3 miljoonaa euroa perustuu Finavian osinkona valtiolle jakamiin lennonvarmistusyhtiön osakkeisiin.

ANS Finlandin toimitusjohtajana 1.4.2017 alkaen toimii Finavian nykyinen lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja Raine Luojus

- ANS Finlandille siirtyvillä lentoreittipalvelumaksuilla (En Route Charges) rahoitetaan tuotekokonaisuuteen kuuluvat järjestelmät ja palvelut. Tavoitteena on, että yhtiöittämisen jälkeen Suomeen syntyisi lennonvarmistuksen palvelumarkkina, jolloin myös palvelujen hinnat määräytyisivät markkinaehtoisesti. Olemme viimeisiä Euroopan maita joissa lennonvarmistus on vielä toiminut yhdessä lentoasematoiminnan kanssa, kertoo Raine Luojus. 

ANS Finland toimii itsenäisenä ja Finaviasta täysin erillisenä valtionyhtiönä liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa. Finavian omistajaohjaus siirtyy valtioneuvoston linjauksen mukaisesti 1.4. alkaen valtioneuvoston kansliaan.

Ihmisiä & Ilmailua Yritys