Finavian vuosikertomus 2017 on julkaistu

Raportointi
Julkaistu
16.03.2018 - 09:25
airport
Vuosikertomus sisältää katsauksen vuoteen 2017, vastuullisuusraportin, hallinnointiselvityksen sekä tilinpäätöksen.

Vuosikertomuksessa kuvataan Finavian vuoden 2017 tärkeimmät tavoitteet ja saavutukset. Raportoinnissa on käsitelty tarkemmin lentoliikennealan toimintaympäristöä sekä Finavian merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vuosikertomus sisältää hallinnointi- ja palkitsemisselvityksen sekä tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Vuosikertomukseen sisältyy myös vastuullisuusraportti, joka kuvaa tarkemmin olennaisimmat vastuullisuusteemamme. Vastuullisuusraportoinnissa noudatamme GRI (Global Reporting Iniative) G4 -ohjeistusta core-tasolla, mikä kertoo siitä, että raportoimme vastuullisuusteemoista kattavasti.

Finavian vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomus 2017