Ohita navigaatio

Finavia-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2023: Hidas kriiseistä palautuminen rasitti Finavian tulosta

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
19.03.2024 klo 12:00
Helsinki-Vantaan lähtöaulan puukatto läheltä
Yritys
Finavia-konsernin vuoden 2023 liikevaihto kasvoi ja tuloskehitys parani vuoteen 2022 verrattuna. Liikevaihdon kasvun taustalla olivat lentoliikennetuottojen sekä muiden tuottojen positiivinen kehitys. Yhtiön liiketulos jäi kuitenkin negatiiviseksi pääosin Venäjän ylilentokiellon takia.

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuu 2023 lyhyesti

  • Finavia-konsernin liikevaihto kasvoi 20,6 prosenttia ja oli 359,8 miljoonaa euroa (298,4).
  • Käyttökate kasvoi 93,4 miljoonaan euroon (65,4).
  • Liiketulos oli -23,8 miljoonaa euroa (-52,3), eli -6,6 prosenttia (-17,5) liikevaihdosta.
  • Tilikauden tulos oli -53,8 miljoonaa euroa (-57,9).
  • Finavia-konserni saavutti maaliskuussa 2020 koronapandemian takia käynnistetyn 300 miljoonan euron säästöohjelman tavoitteet.


Finavia-konsernin avainluvut

­­­­­­­­­­­­­­­­

20232022Muutos-%
Matkustajamäärä, milj. matkustajaa18,315,418,7
Liikevaihto, milj. euroa359,8298,420,6
Käyttökate, milj. euroa93,465,442,8
Käyttökate, %26,021,9
Liiketulos, milj. euroa-23,8-52,354,6
Liiketulos, %-6,6-17,5
Tilikauden tulos, milj. euroa-53,8-57,97,0
Oman pääoman tuotto, %-8,3-8,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %-2,0-3,5
Omavaraisuusaste, %42,043,0
Kassavirtapohjaiset investoinnit, milj. euroa52,0105,7-49,9
Nettovelka656,4682,4-3,8
Taseen loppusumma, milj. euroa1 513,01 595,2-5,2
Henkilöstö keskimäärin, htv1 9671 8347,3
Palkat ja palkkiot, milj. euroa102,989,515,0

Toimitusjohtaja Kimmo Mäki:

Vuoden 2023 aikana Finavia onnistui strategiansa mukaisesti kasvattamaan liiketoimintaa ja parantamaan kannattavuutta sekä pienentämään taloudellista tappiotaan tehostamalla toimintaansa samalla pitäen henkilöstötyytyväisyydestä huolta.

Vuonna 2023 Finavian lentoasemien kautta kulki yhteensä 18,3 miljoonaa matkustajaa. Kansainvälisen lentomatkustuksen kysyntä pysyi vahvana taloustilanteen epävarmuudesta ja korkeasta korkotasosta huolimatta vuonna 2023. Lentoyhteydet Suomen ja Euroopan välillä paranivat merkittävästi, kun lentoyhtiöt avasivat uusia suoria kansainvälisiä lentoyhteyksiä Finavian lentoasemille. Erityisesti Lapin talvikausi oli menestyksekäs. Vuoden lopussa Finavian lentoasemilta oli 130 (130) suoraa lentokohdetta eri puolille maailmaa. Aktiivinen työ uusien lentoyhteyksien lisäämiseksi koko lentoasemaverkostoon vahvisti Suomen saavutettavuutta.

Finavian yli miljardin euron investointiohjelma Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittämiseksi valmistui lokakuussa. Vuoden aikana Finavia otti käyttöön Helsinki-Vantaan lentoasemalla uudet turvatarkastus- ja matkatavaranluovutusaulat sekä laajan myymälä- ja ravintolapalvelualueen. Kymmenvuotinen investointiohjelma valmistui ennakoitua nopeammassa aikataulussa ja pysyi asetetussa budjetissa. Uudistettu lentoasema sai vuoden 2023 mittaan useita kansainvälisiä tunnustuksia ja palkintoja.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia oli yhteensä 15,3 (12,9) miljoonaa, ja määrä kasvoi 18,9 prosenttia vuodesta 2022. Matkustajien määrä Helsinki-Vantaalla oli 70,0 prosenttia vuoden 2019 matkustajamäärästä, mikä on edelleen alle Euroopan muiden keskeisten lentoasemien keskiarvon. Vaihtomatkustajien osuus Helsinki-Vantaan matkustajista vuonna 2023 oli 31,4 prosenttia (2022: 29,3 %, 2019; 38,3 %). Finavian taloudelliseen menestykseen Helsinki-Vantaan vaihtomatkustajamäärällä on merkittävä vaikutus.

Lentoasemaverkostoliiketoimintaan kuuluu 19 lentoasemaa. Vuonna 2023 verkostoliiketoiminnan toiminta jäi tappiolliseksi vähäisten matkustajamäärien vuoksi. Aiemmin Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajaperusteisilla tuotoilla pystyttiin rahoittamaan verkostoperiaatteen mukaisesti useiden alueellisten lentoasemien toimintaa.

Vuoden 2024 näkymät

Yhtiö arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan vuotta 2023 korkeampi, mikä perustuu nykyiseen näkemykseen lentoliikenteen kehityksestä. Liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden 2023 tasoa korkeampi.

Venäjän Ukrainaan käynnistämän hyökkäyssodan sekä sitä seuranneen Venäjän ilmatilan käyttökiellon vuoksi liikenteen kehittyminen vuoden 2019 tasolle vie vuosia. Talouskehitys vaikuttaa sekä yritysten päätöksiin liikematkustamisesta että kuluttajien matkustushalukkuuteen. Tämä voi pitkällä aikavälillä hidastaa lentoliikenteen kehitystä.


Varsinainen yhtiökokous

Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2024. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

Tutustu tilinpäätökseen

Finavian vuosikertomus 2023 on julkaistu verkkosivustollamme. Vuosikertomus sisältää Finavian hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä hallinnointi- ja palkitsemisselvityksen. Vuosikertomus sisältää myös GRI-standardeihin (Global Reporting Initiative) viitaten laaditut vastuullisuustiedot.