Ohita navigaatio

Finavian liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2024

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
30.04.2024 klo 10:36
Mies on kyykistynyt matkalaukun päällä istuvan pojan viereen.
Yritys
Lapin lentoasemien vahva kasvu jatkui – Helsinki-Vantaan vaihtomatkustus edelleen vähäistä.

Tammi-maaliskuussa 2024 Finavian lentoasemilla oli reitti- ja tilauslentojen matkustajia yhteensä 4,6 miljoonaa (4,5 miljoonaa). Matkustajamäärä kehittyi positiivisesti erityisesti Rovaniemen lentoasemalla, jolla vahvan joulusesongin jälkeen nähtiin +28 % kasvu. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärän palautuminen on kaksoiskriisin vaikutuksesta hitaampaa kuin keskimäärin muilla lentoasemilla Euroopassa. Venäjän ylilentokiellon vaikutusten vuoksi Aasiasta Helsinki-Vantaan kautta Eurooppaan tapahtuva vaihtomatkustus on edelleen noin 30 % vähäisempää kuin vuonna 2019.


Tammi-maaliskuu 2024 lyhyesti

 • Finavian liikevaihto kasvoi 8,9 prosenttia ja oli 100,2 miljoonaa euroa (92,0). Liikevaihdon kasvun taustalla olivat erityisesti lentoliikenteen tuottojen ja maahuolintatuottojen positiivinen kehitys.
 • Liiketulos oli -5,5 miljoonaa euroa (-10,2), eli -5,5 prosenttia (-11,1) liikevaihdosta. Tappion pienentymiseen vaikutti kasvaneen lentoliikenteen tuottojen lisäksi myös lentoasemilla harjoitettavan kaupallisen liiketoiminnan positiivinen kehitys ja hyvä kulujenhallinta.
 • Finavian lentoasemilla oli reitti- ja tilauslentojen matkustajia yhteensä 4,6 miljoonaa (4,5), joista 3,4 miljoonaa (3,2) matkusti kansainvälisillä lennoilla.
 • Lapin lentoasemien matkustajamäärä kasvoi erinomaisen joulusesongin jälkeen vahvasti, ja oli tammi-maaliskuussa 0,7 miljoonaa (0,6), mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.
 • Kotimaan ja kansainvälisen rahdin määrä kasvoi yhteensä 7 prosenttia ja oli 44,3 tuhatta tonnia (41,1).

Suluissa olevat luvut viittaavat samaan vuosineljännekseen edellisenä vuonna.

Finavia-konsernin avainluvut

Q1/2024Q1/2023Q1-Q4/2023

Liikevaihto, miljoonaa euroa

 • Helsinki-Vantaan lentoasema
 • Verkostolentoasemat
 • Airpro


Muut/eliminoinnit

100,2

60,7

22,4

25,5

-8,4

92,0

57,7

19,7

22,8

-8,1

359,8

247,0

62,6

78,3

-28,1

Liiketulos, miljoonaa euroa

 • Helsinki-Vantaan lentoasema
 • Verkostolentoasemat
 • Airpro


Muut/eliminoinnit

-5,5

-3,9

-4,9

3,1

0,2

-10,2

-5,8

-6,8

2,8

-0,4

-23,8

12,7

-31,1

1,7

-7,1

Tilikauden tulos, miljoonaa euroa-12,3-17,3-53,8
Omavaraisuusaste, %41,842,742,0
Kassavirtapohjaiset investoinnit, miljoonaa euroa9,612,452,0
Taseen loppusumma, miljoonaa euroa1489,71 564,61 513,0
Henkilöstö keskimäärin20801 9841 967

Lentoliikenteeseen liittyvät avainluvut

Q1/2024Q1/2023

Kokonaismatkustajamäärä,
milj. matkustajaa

 • Kotimaan lennoilla
 • Kansainvälisillä lennoilla

4,6


1,2
3,4

4,5


1,3
3,2

Lentojen täyttöaste, %70,571,9
Rahti, tonnia44 30741 110
Kaupallisten lentojen määrä47 21745 320

Lentoasematoimintojen täsmällisyys, %

 • Helsinki-Vantaan lentoasema
 • Verkostolentoasemat

98,4

98,1

98,5

98,2

Finavia julkaisee verkkosivuillaan kuukausittain ajankohtaisia tilastoja matkustajien, laskeutumisten sekä rahdin ja postin määristä.

Toimitusjohtaja Kimmo Mäki:

Suomen lentoasemien matkustajamäärien kehitys koronapandemian jäljiltä on selvästi jäljessä Euroopan muiden lentoasemien keskiarvoon verrattuna. Finavialle strategisesti erittäin tärkeä Aasian ja Euroopan välinen vaihtomatkustus on edelleen vähäistä. Venäjän ylilentokiellon vaikutusten vuoksi Helsinki-Vantaan vaihtomatkustus on noin kolmasosa vähäisempää kuin vuonna 2019.

Katsauskaudella Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä pysyi samana edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli 3,5 miljoonaa (3,5). Pohjoismaiset verrokkikentät puolestaan ovat kehittyneet positiivisesti: Yhä useampi lentoyhtiö lisäsi lentotarjontaa Kööpenhaminan lentoasemalle, mikä kasvatti sen matkustajamäärää 10,8 %. Tukholman Arlandan lentoaseman matkustajamäärä kasvoi alkuvuonna 3,6 % ja Oslon lentoaseman 3,6 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. *

Helsinki-Vantaan vähäinen matkustajamäärä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti Suomen lentoasemaverkostoon. Aiemmin Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajaperusteisilla tuotoilla pystyttiin rahoittamaan alueellisten lentoasemien toimintaa. Finavian verkostolentoasemiin kuuluu 19 lentoasemaa. Vähäisten matkustajamäärien vuoksi myös verkostoliiketoiminnan toiminta on kokonaisuutena tappiollista. Tappiota syventää katsauskaudella tehty päätös jatkaa valtion tukemaa reittilentoliikennettä Kajaanin, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion, Jyväskylän ja Joensuun lentoasemille maaliskuulle 2026 saakka. Ostoliikenteen tuki ohjautuu täysimääräisesti lentoja operoivalle lentoyhtiölle. Lentoasemien operointi ei ole tukien piirissä, vaikka maakuntalentojen vähäinen määrä ja matalat täyttöasteet ja siten Finavian matkustajaperusteiset tuotot kyseessä olevilla lentoasemilla ovat hyvin matalat.

Katsauskaudella alueellisten lentoasemien kautta kulki yhteensä 1,1 miljoonaa matkustajaa (1,0). Lentoasemaverkoston matkustajamäärien kasvu keskittyi erityisesti Lapin lentoasemille. Lapin neljän matkailupainotteisen lentoaseman (Rovaniemi, Kittilä, Ivalo ja Kuusamo) matkustajamäärä kasvoi erinomaisen joulu-tammikuun joulusesongin jälkeen vahvasti, ja oli tammi-maaliskuussa 0,7 miljoonaa (0,6), mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Matkustajamäärien kasvun ajurina on erityisesti Lapin kansainvälinen matkailu. Kotimaan liikematkustamisen elpyminen on edelleen hidasta.

Vastuullisuusohjelmamme edistyy suunnitellusti. Pitkäjänteinen työmme Helsinki-Vantaan lentoaseman ja asiakaskokemuksen kehittämisessä palkittiin, kun matkustajat valitsivat Helsinki-Vantaan asiakaskokemukseltaan Euroopan parhaaksi kokoluokassaan 15–25 miljoonaa matkustajaa ja liikematkustajat arvioivat Helsinki-Vantaan maailman viiden parhaan joukkoon.

Lentoasemayhtiönä valmistaudumme tulevaisuuden käyttövoimiin, kuten vetyyn, sekä siihen tarvittavaan infrastruktuuriin niin oman kalustossamme kuin lentoasemillamme toimivien yritysten ja lentoyhtiöiden tarpeita ajatellen. Osana pitkäjänteistä kehitystyötä liityimme tammikuussa Suomen vetyklusteriin edistääksemme vedyn roolia ilmailussa. Finavia toteuttaa osana EU-hanketta vetykäyttöisen raskaan lentoasemakaluston pilotoinnin ensimmäisenä Euroopassa.

*Lähde: Lentoasemien julkaisemat lentoliikennetilastot.