Ohita navigaatio

Finavia kunnostaa jälleen meritaimenen kutupaikkoja Helsinki-Vantaan vieressä

Artikkeli julkaistu
24.07.2019 klo 09:00
Kylmäojan kunnostus
Tämän vuoden laajalla kunnostushankkeella Finavia pyrkii parantamaan kalojen lisääntymis-, vaellus- ja elinmahdollisuuksia Kylmäojan länsihaarassa. Työ aloitettiin tämän viikon alussa.

Hyvä ympäristötyö on osa Finavian vastuullisuutta. Hyvien asioiden ketju -sarja nostaa esiin yksityiskohtia Finavian vastuullisuustyöstä. Tässä jutussa keskitytään vesiensuojeluun Helsinki-Vantaalla.  

Järjestelmällisellä lentoaseman vesienhallinnalla ja purouomien kunnostustyöllä kertaalleen kadonneet, uhanalaiset meritaimenet on saatu palaamaan Kylmäojaan. Finavian ja kumppanien vesiensuojelutyö jatkuu myös 2019. Tämän viikon alussa alkaneessa työssä Finavia kunnostaa puron länsihaaraa.  

– Asiantuntija on tutkinut Kylmäojan purouoman ja valinnut sieltä meritaimenille sopivia kutupaikkoja kunnostettaviksi. Taimen tarvitsee suojaisia kivikkoja kutemiseen ja keväällä kuoriutuvien poikasten suojaksi. Sijoitamme soraa ja sopivan kokoisia kiviä valittuihin virtauspaikkoihin, kertoo Finavian ympäristöasiantuntija Tuija Hänninen

Toimenpiteissä huomioidaan myös puron muut eliöt, esimerkiksi pohjaeläimet. 

– Työ kestää yhteensä parisen viikkoa. Valmista tulee olla viimeistään syyskuussa – hyvissä ajoin ennen taimenen kutuaikaa, joka sijoittuu yleensä lokakuulle, Hänninen sanoo. 

Finavialaiset mukana purotalkoissa

Finavia vastaa kesän kunnostushankkeen toteutuksesta. Alueen kalatalousviranomainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, on hyväksynyt kunnostusohjelman. Asiantuntija on käynyt tarkastamassa, löytyykö kesän kunnostuskohteista uhanalaisia kasveja.  

Finavia on myös tavannut alueen maanomistajia ja hankkinut tarvittavat luvat kunnostustoimenpiteisiin. Jo pari vuotta sitten finavialaiset pääsivät kunnostamaan Kylmäojaa Vantaan kaupungin purotalkkareiden kanssa. 

– Purojen kunnostus työporukalla on hauskaa vaihtelua toimistotyölle, Hänninen sanoo. 

Viime vuosina Helsinki-Vantaan hulevesien hallintaan on panostettu, mikä on merkittävästi parantanut etenkin Kylmäojan vedenlaatua. 

– Olemme tehneet kovasti töitä sen eteen, että lentoasemalta vesistöihin kulkeutuvaa kuormitusta saadaan vähennettyä. Alkuvuodesta olemme saaneet valmiiksi lentoaseman hulevesien hallintaa parantavan biosuodatusalueen ja myöhemmin tänä vuonna rakennamme uudenlaisen maanalaisen kosteikon. Biosuodatusalue on tiettävästi Suomen suurin ja maanalainen kosteikko on Pohjoismaiden lentokentillä ensimmäinen laatuaan. 

Kylmäojaa tarkkaillaan säännöllisesti 

Finavia on tarkkaillut lentoasematoiminnan vaikutuksia Kylmäojassa 1980-luvulta lähtien. Vuodesta 2017 asti Finavialla on ollut Kylmäojan länsihaaralla omia kalataloudellisia tarkkailupisteitä, joissa seurataan taimenen ja muiden kalojen esiintymistä. Myös puron pohjasedimenttejä on tutkittu.  

Viranomaiset ovat olleet viime vuosien kehitykseen tyytyväisiä, samoin kalastuksen harrastajat. Tulevina vuosina nähdään, millaisia saavutuksia toimenpiteillä saadaan aikaan pidemmällä aikavälillä. 

– Myös sääolot vaikuttavat veden virtaamaan ja lämpötilaan ja sitä kautta kalojen selviytymiseen Vantaan puroissa. Me Finaviassa teemme tätä työtä pitkäjänteisesti, ja jatkamme työtä taimenten puolesta innolla tänäkin kesänä, Hänninen toteaa. 

Lue lisää Finavian vesienhallinnasta

Hyvien asioiden ketju -boilerplate
Kehitys