Ohita navigaatio

Finavia parantaa Helsinki-Vantaan vesienhallintaa rakentamalla vettä puhdistavan maanalaisen kosteikon

Artikkeli julkaistu
05.08.2019 klo 09:00
Lentokone laskeutuu niityn ympäröimälle kiitotielle.
Vastuullisuus
Uudenlainen maanalainen kosteikko parantaa alueen purojen kuntoa – ja on ensimmäinen laatuaan pohjoismaisella lentoasemalla.

Hyvä ympäristötyö on osa Finavian vastuullisuutta. Hyvien asioiden ketju -sarja nostaa esiin yksityiskohtia Finavian vastuullisuustyöstä. Tässä jutussa keskitytään vesienhallintaan Helsinki-Vantaalla. 

Finavia rakentaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle maanalaisen kosteikon (Subsurface Flow Wetland). Kosteikko kohentaa alueen purojen kuntoa parantamalla niihin virtaavan veden laatua ja happitasapainoa.  

Maanalainen kosteikko toimii niin, että sille johdettu vesi siivilöityy kiviaineksen ja siihen kasvavan biofilmin läpi. Hulevesi valuu kosteikon soramurskeen läpi salaojaputkistoon, jonka alla olevasta ilmastusputkistosta puhallut ilmakuplat hapettavat vettä. Ilmastus myös estää kosteikkoa jäätymästä talvella. Käsittelykerroksen päälle muodostuva kasvikerros toimii osaltaan eristeenä kylminä aikoina. 

Kosteikon rakennussuunnitelmat ovat hyvin pitkällä, ja sen toteutus alkaa kesän jälkeen syyskuussa, kertoo Finavian ympäristöasiantuntija Tuija Hänninen.  

– Tämä on poikkeuksellinen rakennelma, eikä muualta Suomesta löydy vastaavia. Kosteikon ilmastuksen vaatimat laitteet ovat vaatineet tuotekehitystä ja ne tehdään erityisvalmisteisena konepajatyönä.

Maanalainen kosteikko on turvallinen ja tehokas 

Syksyllä toteutettava maanalainen kosteikko tehdään Veromiehenkylänpuron valuma-alueelle.  Ensimmäinen kosteikkoallas tulee toimimaan koerakenteena: sen toiminnasta saatujen kokemusten perusteella voidaan tarkentaa tulevien kosteikkojen suunnittelua.

Uusia kosteikkoja tarvitaan, jotta lentoaseman vesien virtauksia voidaan hallita ja hulevesien laatua kontrolloida. Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee ylänköalueella, josta vedet virtaavat useaan eri suuntaan alueen puroihin, kuten Kirkonkyläojaan ja Veromiehenkylänpuroon.

Hulevesiverkosto on kehittynyt vuosikymmenteen mittaan lentoaseman laajenemisen myötä eikä esimerkiksi vesien purkupaikkoja pystytä muuttamaan ahtaaksi käyvällä alueella. Vesienhallinnan suunnitteluratkaisut onkin sopeutettava olemassa olevaan tilanteeseen. Virtaamien tasaamiseksi Finavia on jo rakentanut tulva-altaita Veromiehenkylänpuroon ja Kirkonkylänojaan.

– Vesiä pitää padottaa, jotta ne eivät sadetilanteessa tai kevään sulamiskaudella ryöpsähdä kerralla puroon. Näin estetään purouomien kulumista. Lisäksi vesienhallinnalla vähennetään lentokoneiden jäänpoisto- ja kiitoteiden liukkaudentorjunta-aineista koituvaa vesistökuormitusta, kertoo Finavian ympäristöasiantuntija Tuija Hänninen.

Maanalaiset kosteikot ovat maailman lentoasemilla testattu ratkaisu. Ne eivät tavallisten kosteikkoalueiden tapaan houkuttele lintuja, mikä on lentoturvallisuuden kannalta tärkeää.

Pohjoismaiden ensimmäinen 

Helsinki-Vantaan kosteikoille sopivaa rakennetta on selvitetty Aalto-yliopistossa opinnäytetyönä tehdyssä laboratoriotutkimuksessa, joka on osa Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hanketta (Hule S&C). Helsinki-Vantaalle tuleva maanalainen kosteikko on ensimmäinen lentoaseman hulevesille toteutettava kosteikko Pohjoismaissa. Vastaava järjestelmä on käytössä esimerkiksi Heathrow’n lentoasemalla Lontoossa. 

Maanalainen kosteikko ei tavalliselle matkustajalle näy, mutta siitä hyötyvät laskupuron varren virkistyskäyttäjät ja asukkaat: sillä pitäisi olla Veromiehenkylänpuron vedenlaatuun selkeä parantava vaikutus. 

– Vesienhallinta on tärkeä osa ympäristövastuutamme, ja teemme parhaamme, että lähialueen puroilla ja niiden eliöstöllä on hyvät olosuhteet. Uudet ratkaisut parantavat vesienhallintaa entisestään, Hänninen toteaa. 

Lue lisää Finavian vesienhallinnasta 

Hyvien asioiden ketju -boilerplate