Skip navigation

Finavian toimintavuosi 2018 päättyi vahvaan vuosineljännekseen

Artikkeli julkaistu
06.03.2019 klo 09:13
Suuri taideteos roikkuu nonSchengenin eteläsiiven katosta, Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Vuonna 2018 Finavian lentoasemilla matkustajamäärät kasvoivat 10,1 %, mikä oli 2,3 miljoonaa matkustajaa enemmän kuin vuonna 2017. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi tammi−joulukuussa 9,7 % ja oli 377,3 miljoonaa euroa matkustajamäärien kasvun ja tehokkaan toiminnan ansiosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 2,3 % ja oli 61,4 miljoonaa euroa.

"Vuosi 2018 oli kokonaisuudessaan Finavialle kasvun aikaa. Uudistetun strategian jalkautus jatkui neljännellä vuosineljänneksellä. Henkilöstön kanssa käytiin arvokeskusteluja siitä, miten Finavian arvot näkyvät päivittäisessä työssä. Finavian strategiset painopisteet ovat Pohjoismaiden parhaat lentoyhteydet, vastuullinen kasvu, poikkeuksellinen asiakaskokemus sekä kasvu ja kannattavuus jatkokehityksen mahdollistajana. Strategian onnistuneesta toteuttamisesta saatiin ensimmäisiä merkkejä marraskuussa, kun Finaviassa saavutettiin kaikkien aikojen korkein asiakastyytyväisyys”, tiivistää Finavia Oyj:n toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

Maailmalla jatkunut vahva taloustilanne ja globaalit trendit tukivat matkustajamäärien kasvua. Vuoden loppua kohden lentoyhtiöt lisäsivät kapasiteettiaan, ja koneiden täyttöasteet pysyivät korkeina. Kansainvälinen liikenne kasvoi Helsinki-Vantaan lentoasemalla vahvemmin kuin muilla pohjoismaiden pääkentillä sekä esimerkiksi Heathrow’n ja Amsterdamin kentillä. Vuonna 2018 Helsinki-Vantaan kansainvälisen liikenteen matkustajien määrä kasvoi 10,7 %. Kööpenhaminassa kasvua oli 4,2 % ja Tukholmassa 1,9 %. Neljännellä vuosineljänneksellä Lappi kasvatti edelleen vetovoimaansa matkailukohteena, ja matkustajamäärät kasvoivat Lapin lentoasemilla vuonna 2018 lähes yhdeksän prosenttia.

Kehitysohjelman mukaisia toimenpiteitä jatkettiin suunnitellusti

Helsinki-Vantaan kehitysohjelma jatkui neljännellä vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaan ja aikataulussa. Terminaali 2:n laajennusosan keskusaukio valmistui loppuvuodesta 2018. Muutoin laajennuksen valmistelevia töitä jatkettiin ja hankesuunnittelu eteni odotetusti.

Myös Finavian muiden lentoasemien investointiohjelmat etenivät suunnitellusti. Lapin lentoasemien 55 miljoonan euron investointiohjelmassa Kittilässä lentoaseman terminaalin ja asematason laajennukset sekä Ivalossa asematason laajennus saatiin valmiiksi tavoitteen mukaisesti ennen joulusesonkia. Investointiohjelman töitä jatketaan muilta osin ja niiden odotetaan valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vuonna 2019 Finaviassa keskitytään saattamaan kehitysohjelmia suunnitellusti läpi. Laajennustöiden aikana pyritään strategian mukaisesti pitämään asiakaskokemus poikkeuksellisen hyvänä. Matkustajamäärien odotetaan kasvavan vuonna 2019, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin vuoden 2018 aikana.

Liiketoimintakatsaus Tammi-Joulukuulta 2018

Raportointi