Skip navigation

Uusi biosuodatusalue puhdistaa Helsinki-Vantaalta virtaavia vesiä

Artikkeli julkaistu
14.06.2019 klo 09:00
Helsinki Airport terminal from apron
Helsinki-Vantaan lentoasemalle on valmistunut biosuodatusalue, joka tukee vesistöjen suojelua lentoaseman ympäristössä. Pilottialue on luokassaan Suomen suurin.

Hyvä ympäristötyö on osa Finavian vastuullisuutta. Hyvien asioiden ketju -sarja nostaa esiin yksityiskohtia Finavian vastuullisuustyöstä. Tässä jutussa keskitytään vesienhallintaan Helsinki-Vantaalla. 

Helsinki-Vantaan lentoasemalle kiitoteiden 1 ja 2 kulmaukseen on maaliskuussa 2019 valmistunut noin hehtaarin kokoinen biosuodatusalue, joka tiettävästi Suomen suurin. Alueen tarkoitus on viivyttää ja puhdistaa kenttäalueelta tulevia hulevesiä ennen kuin ne saavuttavat paikallisen vesistön.  

Turvemaalle rakennetulla biosuodatusalueella hulevesi suodattuu turvekerroksen läpi, jolloin vedestä poistuu raskasmetalleja ja muita haitallisia aineita. Sen jälkeen salaojat kokoavat suodattuneen veden alueelta. Vettä virtaa alueelta eteenpäin noin 50 litraa sekunnissa. Virtaamaa voidaan tarvittaessa säätää. 

– Olennaista on se, että allas viivyttää veden virtausta. Haitta-aineet ehtivät pidättyä ja osin hajota turvekerrokseen, Finavian ympäristöasiantuntija Tuija Hänninen kertoo. 

Turvemaahan tehty suodatusalue toimii myös talvella 

Biosuodatusalueen rakentaminen luonnolliselle turvemaalle on Tuija Hännisen mukaan melko harvinaista: yleensä biosuodatusalueet ovat soratäytteisiä.  

– Päädyimme turpeeseen, sillä sitä on lentoaseman itäpuolella luonnostaan. Veden pidättäminen onnistuu hyvin turvekentällä, ja alkuhavaintojen perusteella se näyttäisi toimivan talvellakin. 

Vastavalmistunut biosuodatusalue vaatii toiminnan ja vedenlaadun säännöllistä tarkkailua. Veden on kuljettava sen lävitse sujuvasti, jotta se täyttää tehtävänsä, eikä houkuta alueelle törmäysriskiä aiheuttavia vesilintuja. Altaasta otetaankin näytteet kahden viikon välein sekä tulevasta että lähtevästä vedestä, ja samassa yhteydessä alueella tarkistetaan ohjelman mukaiset kohteet.  

Myös lisää biosuodatusalueita on suunnitteilla. 

– Jos tämä toimii, niin näitä tullaan rakentamaan enemmänkin. Meillä on yleissuunnitelma, jossa on eri kokoisia alueita varattuna biosuodatusalueiksi lentoaseman itäpuolen soilla. Seuraamme tätä pilottialuetta tarkasti 3-4 vuoden ajan ja teemme tulosten perusteella esityksen seuraavista, Tuija Hänninen kertoo. 

Lue lisää Finavian vesienhallinnasta

Thumbnail from the video with title Hyvien asioiden ketju

 

Hyvien asioiden ketju -boilerplate
Kehitys