Ohita navigaatio

Uusi yhteistyömalli vähentää lentokoneiden melua ja lisää vihreitä laskeutumisia Helsinki-Vantaalla

Artikkeli julkaistu
30.08.2019 klo 09:00
Finavia kehittää Helsinki-Vantaan melunhallintaa yhteistyössä Suomen lentoliikennealan suurimpien toimijoiden ANS Finlandin, Finnairin, Norran, SAS:in ja Norwegianin kanssa.

Hyvä ympäristö- ja yhteistyö on osa Finavian vastuullisuutta. Hyvien asioiden ketju -sarja nostaa esiin yksityiskohtia Finavian vastuullisuustyöstä. Tässä jutussa keskitytään vihreisiin laskeutumisiin ja niitä varten vaadittavaan yhteistyöhön Helsinki-Vantaalla. 

Suomessa lentoliikennealan toimijoiden välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet. Nykyisin yhteistyötä tehdään Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrolin laatiman CEM-määrittelyn(Collaborative Environmental Management) mukaisesti, mikä antaa toiminnalle kansainvälisesti sovelletut raamit.

– Yhteisen foorumin kautta jaetaan tietoja melua vähentävistä toimintatavoista eri toimijoiden kesken ja kehitetään toimintaohjeistuksia niitä tukemaan, kertoo Finavian melunhallintapäällikkö Samu Tuparinne

– CEM-yhteistyön kautta saamme käyttöömme mittaustietoja laivastomme melutasojen vaihtelusta ja siihen vaikuttavista syistä, toteaa kapteeni Henri Airava Norwegian-lentoyhtiöstä.  

Vihreä laskeutuminen onnistuu yhteistyöllä   

Helsinki-Vantaan CEM-toimijat ovat määritelleet yhteistyölle tavoitteet ja työohjelman. Yhtenä konkreettisena tavoitteena on vihreiden laskeutumisten keskeisten elementtien lisääminen. Näitä ovat lentokoneen jatkuvan liu’un menetelmä (CDO) sekä pienen tehon ja pienen vastuksen menetelmä (LP/LD). 

Lennonvarmistusyhtiö ANS Finlandin lennonjohto mahdollistaa vihreät laskeutumiset antamalla lentäjän laskeutua jatkuvalla liu’ulla aina matkalentokorkeudesta saakka. Ylempänä ilmassa tämä laskeutumistapa vähentää polttoaineen kulutusta ja siten hiilidioksidipäästöjä, alempana melua. 

LP-LD puolestaan tarkoittaa tavanomaista pienemmän lähestymisnopeuden käyttöä siten, että vastus ja tarvittava moottoriteho ovat mahdollisimman pienet. Tämä vähentää koneiden melua lähestymisen loppuvaiheessa.  

– Jatkuva liuku on osa vihreää laskeutumista, mutta melun kannalta laskeutumisvaiheen muutkin toimintatavat ovat tärkeitä, Tuparinne kertoo. 

Tavoitetaso jatkuvan liu’un menetelmän käytölle on määritelty Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa. Päivisin vihreitä laskeutumisia tulisi olla 70 prosenttia, öiseen aikaan 80 prosenttia.  Viime vuonna tavoitetasot saavutettiin sekä päivä- että yöaikana.  

Helsinki-Vantaa on Euroopan parhaita vihreissä laskeutumisissa   

– Vaikka Helsinki-Vantaa on jo nyt Euroopan parhaita lentoasemia jatkuvan liu’un menetelmän käytössä, Finavia haluaa kehittää myös muita vihreän laskeutumisen elementtejä, Tuparinne sanoo. 

Finavia on julkaissut lentäjille ja lennonjohtajille suunnatun videon, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta lähestyvien lentokoneiden melunhallinnasta. 

– Viime kädessä lentäjä on se, joka laskeutumisen suorittaa, ja taustalla ovat myös lentoyhtiön toimintaohjeet ja toimintamallit. Finavian tavoitteena on tukea lentoyhtiöitä tietoisuuden lisäämisessä. Koneen laskeutumiseen vaikuttaa moni asia: turvallisuustekijät tulevat aina ensimmäiseksi, ja sen jälkeen kaikki muut palaset pitää saada sopimaan yhteen, jotta päästöjen sekä melun kannalta paras laskeutuminen on mahdollinen, Tuparinne sanoo.

–  Uskomme, että toimiva yhteistyö on paras tapa hallita lentokonemelua. 

Lisätietoa vihreistä laskeutumisista.

Hyvien asioiden ketju -boilerplate
Kehitys