Ohita navigaatio

Helsinki-Vantaan uuden tuloaulan rakennustyöt etenevät aikataulussa – ikonisen maamerkin runkoa valetaan jo

Artikkeli julkaistu
02.01.2020 klo 10:56
HelsinkiVantaa_T2
Terminaali 2:n edustan purkutyöt on saatu valmiiksi, ja lentoaseman uuden näyttävän sisäänkäynnin sekä tulo- ja lähtöhallin rakennustyöt ovat päässeet suunnitellusti vauhtiin.

Helsinki-Vantaan edustalla on huhkittu tänä vuonna työmaalla, joka on lähes kolmen Esplanadin puiston kokoinen. Nykyisen terminaalin eteen valmistuu 2020-luvun alussa kokonaan uudenlainen lentomatkustajia palveleva alue lähtöselvitystä, turvatarkastusta, matkatavaroiden luovutusta ja matkustajien vastaanottamista varten.

Uudistus on osa lentoasemalla historian suurinta rakennushanketta. Viime vuoden aikana kaukolentoalueen laajennusosia on otettu käyttöön pala palalta, ja nyt uudisrakentamisen painopiste on siirtynyt terminaali 2:n edustan muutostöihin.

– Terminaalin edustalla on ensin tehty isoja purkutöitä, jotta lentoaseman uutta sisäänkäyntiä sekä lähtö- ja tuloaulaa päästään rakentamaan, kertoo laajennus- ja muutosprosessista vastaava projektipäällikkö Tuomo Lindstedt Finavialta.

Terminaali 2:n nykyiset lähtö- ja tuloaulat muuttuvat täydellisen muodonmuutoksen jälkeen Schengen-lentojen porttialueeksi.

Uuden pysäköintirakennuksen runko pian valmis

Olemme purkaneet kuluvan vuoden aikana vanhan P1/P2-pysäköintirakennuksen sekä aikaisemmat matkustajien saattajille tarkoitetut autorampit, Lindstedt kertoo.

Purkutöiden edetessä aloitettiin myös uuden P2-pysäköintirakennuksen maankaivuu- ja louhintatyöt ja perustusten rakentaminen. Uusi 1 800 parkkipaikan rakennus saadaan käyttöön viimeistään syksyllä 2020.

– Rakennuksen rungosta on saatu marraskuuhun mennessä asennettua noin 80 prosenttia, ja tavoitteemme on saada runkotyöt valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Sen jälkeen työt jatkuvat ilmanvaihdon, valaistuksen, hissien, pintojen ja pysäköintijärjestelmän osalta.

Pysäköintitalon rakentaminen on edennyt sujuvasti.

– Projektimme on pysynyt hyvin aikataulussa, ja tämän kokoluokan hankkeessa eteneminen neljässä vuodessa suunnittelupöydältä ensimmäisten tilojen käyttöönottoon on varsin nopeaa.

Liikennejärjestelyjen suuri ponnistus ohi

Helsinki-Vantaan matkustajille purku- ja rakennustyöt ovat näkyneet kuluvan vuoden aikana muutoksina kulkureiteissä sekä bussi- ja taksiasemien paikassa.

– Liikennejärjestelyt ovat olleet meille suuri ponnistus. Olemme toteuttaneet 39 osaprojektin kokonaisuutta vaiheistetusti siten, että matkustajareitit, bussi- ja taksiasemat, tavarakuljetukset ja saattoliikenne terminaalin edustalla ovat voineet olla koko ajan toiminnassa.

Rakennustöitä on suunniteltu niin, että niistä syntyisi mahdollisimman vähän haittaa lentoaseman toiminnalle. Väliaikaisjärjestelyt on suunniteltu niin, ettei niitä tarvitse projektin aikana vaihtaa useaan kertaan, jotta matkustajien ei tarvitsisi toistuvasti opetella uusia käytäntöjä.

– Vaiheistaminen alkoi tammikuussa 2019, ja elokuun alussa rakennustyömaa saatiin pysyvästi eriytettyä terminaalin matkustajaliikenteestä ja operatiivisesta toiminnasta. Nykyiset kulkureitit ja eri liikennevälineille varatut alueet ovat käytössä siihen asti, kunnes laajennuksen myötä syntyvät uudet pysyvät paikat otetaan käyttöön.

Allianssimalli tuo joustoa toteutukseen

Terminaali 2:n edustalle nousevan lähtö- ja tuloaulan maanrakennustyöt ovat pitkällä ja paalutukset on saatu suurelta osin valmiiksi.

– Ensimmäiset hissi- ja tekniikkakuilut sekä runkopilarit on saatu valettua. Tavoitteenamme on, että vuoden 2020 syksyllä koko uudisrakennus on jo harjakorkeudessa, Lindstedt sanoo.

Terminaali 2:n edustan muutoshanketta toteutetaan allianssimallilla: tilaaja Finavia, urakoitsija SRV ja suunnitteluryhmään kuuluvat Arkkitehtitoimisto ALA, Arkkitehtitoimisto HKP ja Ramboll Finland toimivat kaikki yhteisen sopimuksen alla.

– Rakennustyöt vilkkaassa lentoasemaympäristössä vaativat paineensietokykyä sekä valmiutta muutoksiin. Lisää yhteensovitettavia asioita on luvassa varsinkin siinä vaiheessa, kun uudisrakennus yhdistyy olemassa olevaan terminaalirakennukseen, jossa lentoaseman normaali toiminta on täydessä vauhdissa.

Hyvällä suunnittelulla ja yhteispelillä rakentaminen saadaan tehtyä niin, että matkustajille on mahdollisimman vähän häiriötä.

– Kun ratkaisuja on pohdittu yhdessä alusta asti, osapuolet osaavat yleensä jo hyvin arvioida, miten mahdolliset muutokset vaikuttavat suunnitelmiin. Tärkeintä on, että matkustaminen pysyy kaikissa tilanteissa ensiluokkaisen sujuvana.

Lue lisää Helsinki-Vantaan kehitysohjelmasta

Kehitys