Ohita navigaatio

Finavian liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023

Artikkeli julkaistu
03.05.2023 klo 09:40
Kolme henkilöä keskustelee lentoaseman lähtöaulassa.
Yritys
Tammi-maaliskuussa 2023 Finavian lentoasemilla oli reitti- ja tilauslentojen matkustajia yhteensä 4,5 miljoonaa (2,7), joista 3,2 miljoonaa matkusti kansainvälisillä lennoilla. Finavian liikevaihto kasvoi 42,3 prosenttia ja oli 92,0 miljoonaa euroa (64,7).

Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä kasvoi tammi-maaliskuussa 2023 edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 70 prosenttia ja oli 3,5 miljoonaa (2,0). Kansainvälisessä liikenteessä matkustavien osuus oli yli 80 prosenttia. Venäjän aloittaman sodan ja ylilentokieltojen seurauksena vaihtomatkustus Aasiasta Helsinki-Vantaan kautta Eurooppaan oli tammi-maaliskuussa edelleen vähäistä. Matkustajamäärästä puuttui noin kolmasosa verrattuna vuoteen 2019. Finavian alueellisten lentoasemien kautta kulki tammi-maaliskuussa 2023 yhteensä 1,0 miljoonaa matkustajaa (0,6). Matkustajamäärä kasvoi 54,4 prosenttia.

Finavian liikevaihto kasvoi katsauskaudella 42,3 prosenttia ja oli 92,0 miljoonaa euroa (64,7). Pääosa Finavian liikevaihdosta muodostui lentoyhtiöiden maksamista matkustaja- ja laskeutumismaksuista. Lisäksi kaupalliset tuotot kasvoivat tammi-maaliskuussa 2023 hyvin. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 19,1 miljoonaa euroa (0,5). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -9,8 miljoonaa euroa (-28,2) ja parani 65,1 prosenttia.

Konsernin avainluvut

Tammi-maaliskuu 2023

Tammi-maaliskuu 2022

Muutos-%

Kokonaismatkustajamäärä, milj. matkustajaa

4,5

2,7

66,3

Liikevaihto, milj. euroa

92,0

64,7

42,3

Käyttökate, milj. euroa

18,7

1,4

1 223,1

Käyttökate, %

20,3

2,2

Käyttökate ilman kertaluoteisia eriä1, milj. euroa

19,1

0,5

3 517,1

Käyttökate ilman kertaluoteisia eriä, %

20,7

0,8

Liiketulos, milj. euroa

-10,2

-27,3

62,7

Liiketulos, %

-11,1

-42,2

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä1, milj. euroa

-9,8

-28,2

65,1

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä1, %

-10,7

-43,6

Tilikauden tulos, milj. euroa

-17,3

-29,9

42,3

Oman pääoman tuotto, %

-10,7

-17,2

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-2,8

-7,3

Omavaraisuusaste, %

41,0

41,3

Kassavirtapohjaiset investoinnit, milj. euroa

12,4

25,9

-52,1

Nettovelka

678,3

644,6

5,2

Rahat ja pankkisaamiset

57,0

144,6

-60,6

Taseen loppusumma, milj. euroa

1 564,6

1 653,8

-5,4

Henkilöstö keskimäärin, htv

1 984

1 949

1,9

1) Kertaluonteisiin eriin sisältyvät Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaan liittyvät alaskirjaukset, uusien ja purettujen ylimääräisten ympäristövarausten vaikutus sekä voitto- ja tulospalkkiot.

Finavia-konsernin maaliskuussa 2020 käynnistetty säästöohjelma jatkui. Säästöohjelman tavoitteena on sopeuttaa operatiivisia kuluja ja vähentää investointeja yhteensä 300 miljoonalla eurolla vuoden 2023 loppuun mennessä. Ohjelmaan sisältyy investointien priorisointia ja karsimista sekä operatiivisten kulujen vähentämistä. Säästöohjelma on edennyt suunniteltua nopeammin. Operatiivisista kuluista oli katsauskauden loppuun mennessä säästetty 185,1 miljoonaa euroa. Investoinneista oli säästetty 101,5 miljoonaa euroa. Yhteensä säästöjä on saavutettu 286,6 miljoonaa euroa.

Finavian yli miljardin euron investointiohjelma Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittämiseksi eteni tammi-maaliskuussa. Pitkälle tulevaisuuteen kantavan kehitysohjelman viimeiset hankkeet jatkuivat suunnitellusti. Uudistunut keskitetty matkatavaran luovutusaula valmistuu kesäkuussa. Porttialueen uusi palvelualue otetaan käyttöön syksyllä 2023, jonka jälkeen 10-vuotinen kehitysohjelma päättyy.

Palveluiden laatutaso, sujuvuus ja asiakaskokemus pysyivät kehitysohjelman rakennustöistä huolimatta erinomaisena, mikä näkyi parantuneena asiakastyytyväisyytenä. Matkustajat valitsivat Helsinki-Vantaan lentoaseman Euroopan parhaaksi lentoasemaksi kokoluokassa 15–25 miljoonaa matkustajaa. Valinta perustui ACI:n (Airport Council International) palveluiden laatua mittaavaan kansanväliseen vertailututkimukseen. Helsinki-Vantaa valittiin myös Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoasemaksi Skytraxin kansainvälisessä palvelututkimuksessa.

Finavian uusi vastuullisuusohjelma ohjaa konsernin investointipäätöksiä ja toimintaa kohti kestävää lentomatkailua. Vuonna 2023 Finavia investoi Helsinki-Vantaan, Kuopion ja Kuusamon lentoasemien infrastruktuuriin yli 15 miljoonaa euroa. Tulemme investoimaan yli viisi miljoonaa euroa kestävän kehityksen hankkeisiin. Pääpaino on vesiensuojelun edistämisessä Helsinki-Vantaan, Turun ja Porin lentoasemilla. Lisäksi vähennämme hiilipäästöjä kaikilla lentoasemillamme. Laadimme myös metsäohjelman luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi lentoasemien lähialueilla.

Lue Finavian liiketoimintakatsaus Taloustietoa-sivulta.