Ohita navigaatio

Finavian liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023

Artikkeli julkaistu
01.11.2023 klo 08:53
Finavian työntekijä seisoo kiitotiellä selkä kohti kameraa.
Yritys
Finavian lentoasemien kautta matkusti tammi-syyskuussa 13,6 miljoonaa matkustajaa (11,0) missä oli nousua 23,4 prosenttia vuoden 2022 tammi-syyskuuhun verrattuna. Finavian liikevaihto kasvoi 23,5 prosenttia ja oli 255,6 miljoonaa euroa (206,9).

Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä kasvoi tammi-syyskuussa 23,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli 11,6 miljoonaa (9,4). Kansainvälisessä liikenteessä matkustavien osuus oli 88,8 prosenttia. Matkustajien määrä Helsinki-Vantaalla oli noin 70 prosenttia vuoden 2019 tammi-syyskuun matkustajamäärästä, mikä on alle Euroopan muiden keskeisten lentoasemien keskiarvon. Aasian liikenteen osuus on pysynyt vähäisenä Ukrainan sodan seurauksena Venäjän asettaman ilmatilan käyttökiellon ja pidentyneiden lentoreittien takia.

Finavian alueellisten lentoasemien kautta kulki tammi-syyskuussa 2023 yhteensä 2,0 miljoonaa matkustajaa (1,6). Matkustajamäärä kasvoi 23,0 prosenttia. Matkustajamäärät kehittyivät erityisen positiivisesti Tampere-Pirkkalan, Rovaniemen ja Turun lentoasemilla suorien kansainvälisten lentoyhteyksien avausten takia.

Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 23,5 prosenttia ja oli 255,6 miljoonaa euroa (206,9). Pääosa Finavian liikevaihdosta muodostui liikennetuotoista, joita olivat muun muassa lentoyhtiöiden maksamat matkustaja- ja laskeutumismaksut. Kaupalliset tuotot kasvoivat katsauskaudella hyvin uusien palveluiden ja pysäköintimäärien kasvun ansiosta. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 70,8 miljoonaa euroa (42,3). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -16,1 miljoonaa euroa (-45,1) ja parani 64,4 prosenttia.

Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelma valmistui

Finavia viimeisteli katsauskaudella yli miljardin euron kehitysohjelman Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kymmenvuotisen ohjelman viimeisessä vaiheessa otettiin käyttöön uusi palvelualue vanhaan lähtöaulaan.

Kehitysohjelma eteni suunnitellussa budjetissa ja aikataulussa, jota Finavia pystyi jopa aikaistamaan. Rakennusaikainen työllisyysvaikutus oli 17 000 henkilötyövuotta, ja kotimaisuusaste 90 prosenttia. Palveluiden laatutaso, sujuvuus ja asiakaskokemus pysyivät rakennustöistä huolimatta koko kehitysohjelman ajan erinomaisena, mikä näkyi parantuneena asiakastyytyväisyytenä ja kansainvälisinä tunnustuksina. Syyskuussa 2023 Helsinki-Vantaan lentoasema sai niin kansallista kuin kansainvälistä tunnustusta teräsrakentamisesta, tietomallinnuksesta sekä Food Hall -alueesta.

Investointimme toimivaan infrastruktuuriin ja kestävään lentomatkailuun

Katsauskaudella Finavia jatkoi investointeja lentoasemien infrastruktuuriin Helsinki-Vantaalla, Kuopiossa ja Kuusamossa. Vuonna 2023 investoinnit ovat yhteensä yli 15 miljoonaa euroa.

Helsinki-Vantaan kiitotie 2:n peruskorjauksen ensimmäinen vaihe valmistui syyskuussa. Korjauksen aikana uudistimme muun muassa kiitotien päällystyksiä ja hulevesiviemäröinti sekä sähköjärjestelmiä. Kuopion lentoasemalla valmistui syyskuussa rullausteiden E ja F remontti, jonka aikana myös hulevesiviemäröinti peruskorjattiin. Myös Kuusamon lentoaseman kiitotien peruskorjaus valmistui syyskuussa. Remontissa lentoaseman kiitotievalojärjestelmä uusittiin ja asemataso ja rullaustie päällystettiin uudelleen.

Finavian vastuullisuusohjelma ohjaa konsernin investointipäätöksiä ja toimintaa kohti kestävää lentomatkailua. Investoimme vuoden 2023 aikana yli viisi miljoonaa euroa kestävän kehityksen hankkeisiin, joiden pääpaino on vesiensuojelun edistämisessä Helsinki-Vantaan, Turun ja Porin lentoasemilla. Vastuullisuusohjelman yksi keskeisistä ympäristötavoitteista on vähentää lentoasemien hiilipäästöt nettonollatasolle vuoden 2025 loppuun mennessä.

Konsernin avainluvut

1-9/2023

1-9/2022

Muutos-%

Kokonaismatkustajamäärä, milj. matkustajaa

13,6

11,0

23,4

Liikevaihto, milj. euroa

255,6

206,9

23,5

Käyttökate, milj. euroa

68,6

43,0

59,5

Käyttökate, %

26,8

20,8

Käyttökate ilman kertaluoteisia eriä1, milj. euroa

70,8

42,3

67,4

Käyttökate ilman kertaluoteisia eriä1, %

27,7

20,4

Liiketulos, milj. euroa

-18,3

-44,3

58,8

Liiketulos, %

-7,1

-21,4

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä1, milj. euroa

-16,1

-45,1

64,4

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä1, %

-6,3

-21,8

Tilikauden tulos, milj. euroa

-36,0

-48,2

25,3

Oman pääoman tuotto, %

-7,5

-9,3

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-1,6

-4,0

Omavaraisuusaste, %

41,2

41,7

Kassavirtapohjaiset investoinnit, milj. euroa

36,6

83,5

-56,2

Nettovelka

662,0

674,0

-1,8

Rahat ja pankkisaamiset

68,8

46,3

48,8

Taseen loppusumma, milj. euroa

1 519,2

1 598,2

-4,9

Henkilöstö keskimäärin, htv

1 951

1 783

9,4


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[1] Kertaluonteisiin eriin sisältyvät Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaan liittyvät alaskirjaukset, uusien ja purettujen ylimääräisten ympäristövarausten vaikutus sekä voitto- ja tulospalkkiot.

Finavian liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023 on saatavilla Finavian Taloustietoa-verkkosivulta.