Ohita navigaatio

Kolme asiaa vesien hallinnasta Finavian lentoasemilla

Artikkeli julkaistu
07.02.2023 klo 08:43
Kaksi ihmistä katsoo tietokonetta.
Vastuullisuus
Mikä on maanalainen kosteikko? Kuinka lentokoneiden jäänestoaineet kerätään käsittelyyn? Miten lentoasemilla voidaan suojella lähialueiden vesistöjä?

– Vesienhallinta on merkittävä osa ympäristötyötämme Finaviassa. Vesien hallinnan avulla pystymme edistämään lentoasemien lähialueiden vesistöjen kuntoa ja hulevesien laatua, Finavian kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen sanoo.

Finavian vesien hallintaan kuuluu esimerkiksi lentokoneiden jäänpoisto- ja estoaineissa käytetyn propyleeniglykolin kerääminen ja päällystettyjen alueiden hulevesien hallinta. Lisäksi Finavia seuraa jäänesto- ja liukkaudentorjunta-aineiden käyttöä ja tarkkailee pinta- ja pohjavesien laatua lentoasemillaan.

1. Maanalainen kosteikko edistää vesistöjen kuntoa Helsinki-Vantaan lähialueilla

Finavia on rakentanut Helsinki-Vantaan lentoasemalle maanalaisen kosteikon, joka parantaa laskupuron veden laatua ja tasaa sen virtaamia. Kosteikko on ensimmäinen Pohjoismaisella lentoasemalla.

Maan alle rakennettu kosteikko on soratäytteinen pohjasta tiivis allas, jossa pintakerrokseen johdettu laajoilta asfaltoiduilta alueilta kerätty hulevesi puhdistuu sorakerroksen läpi kulkeutuessaan. Puhdistumista tehostetaan hapettamalla vettä paineilmalla. Kosteikko on merkittävä satsaus Finavialta hulevesien parempaan hallintaan.

2. Merkittävä osa talteen kerätystä glykolista päätyy hyötykäyttöön

Talvisilla keleillä käytettävät propyleeniglykolipohjaiset lentokoneiden jääesto- ja poistoaineet voivat kuormittaa lentoasema-alueen puroja ja vesistöjä. Sen vuoksi Finavia kerää aineet lentokoneiden käsittelypaikoilta, jotta ne voidaan johtaa käsittelyyn. Glykolin keräystä tehdään Helsinki-Vantaalla ja kuudella verkostolentoasemalla.

Propyleeniglykolia ei ole luokiteltu vaaralliseksi, mutta sen hajoaminen vesissä aiheuttaa hajua sekä hapenkulutusta, mikä voi aiheuttaa puroihin happikadon. Imuriautolla jäänpoistoalueilta kerätty glykolivesi kuljetetaan hyötykäyttöön jätevesipuhdistamolle typenpoistoprosessin hiilenlähteeksi.

3. Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta

Vesien hallinta on vuosikymmenten ajan ollut merkittävä osa Finavian ympäristötyötä. Kaikilla lentoasemilla seurataan säännöllisesti lentoasematoiminnan vaikutuksia ympäröiviin vesiin. Tarkkailua tehdään yli 300:lla pinta- ja pohjavesien tarkkailupisteellä ja tulokset raportoidaan ympäristöviranomaisille.

Liukkaudentorjunnassa siirryttiin jo 1990-luvulla käyttämään ympäristölle vähemmän haitallisia aineita. Ympäristön suojelemiseksi Finavia on rakentanut Helsinki-Vantaalle jäänpoistoalueita ja tehnyt maaperäsuojauksia laajarunkokoneiden käsittelypaikoille. Myös muille lentoasemille on rakennettu glykolin keräykseen liittyvää infraa.

Finavian toteuttamat merkittävät vesien hallinnan parannukset Helsinki-Vantaalla ovat pitkällä aikavälillä vähentäneet kuormitusta lähialueen laskupuroihin ja parantaneet veden laatua. Näitä parannuksia ovat esimerkiksi jäänpoistoalueiden käyttöönotto ja alueiden jätevesiviemäröinnin laajentaminen.

Tärkeä työ jatkuu: ilmaston lämpenemisen ja talven sademäärien lisääntyessä vesien hallintaa tarvitaan lentoasemaympäristössä yhä enemmän.

Lue myös

Maanalainen kosteikko edistää purojen ja vesistöjen kuntoa Helsinki-Vantaan lähialueilla