Ohita navigaatio

Työssään viihtyvät finavialaiset varmistavat sujuvan lentoasemakokemuksen

Artikkeli julkaistu
26.02.2024 klo 08:14
Finavialaiset työssään pöydän ympärillä
Vastuullisuus
Omistautunut ja motivoitunut henkilöstö on yksi Finavian tärkeimmistä tavoitteista.

– Uskomme, että työssään viihtyvät ja osaamistaan jatkuvasti kehittävät työntekijät varmistavat sujuvan ja turvallisen lentoasemakokemuksen kaikille. Siksi teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin eteen, sanoo Finavian työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Eeva Kokki.

Syy finavialaisten pitkiin työuriin saattaa löytyä esimerkiksi työympäristöstä, jossa huolehditaan henkilöstön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja kannustetaan aktiivisuuteen.

– Kahdesti vuodessa tehtävän henkilöstökyselymme vastauksista käy ilmi, että finavialaiset kokevat työnantajan arvostavan heitä ja antavan heille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan sekä vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan.

Finavia tukee harrastuksia ja liikuntaa

Fyysinen ja henkinen hyvinvointi on erityisen tärkeää henkilöstön jaksamisen kannalta. Siksi Finavia kannustaa työntekijöitään liikkumaan ja harrastamaan. Työntekijöille tarjotaan kattavat liikunta- ja kulttuuriedut sekä työsuhdepyöräetu. Lisäksi Finaviassa järjestetään runsaasti henkilöstölle avoimia aktiviteetteja.

– Muun muassa frisbeegolf-, kamera-, tennis- ja golfkerhot ovat olleet todella suosittuja. Näiden lisäksi finavialaisten liikuttamiseen keskittynyt Liiku ry järjestää vuosittain useamman päivän kestävät talvi- ja kesäpäivät sekä runsaasti muuta liikuntaa. Itse olin esimerkiksi viime vuonna järjestämässä salsakursseja halukkaille.

Matalan kynnyksen keskusteluapua jokaiselle finavialaiselle

Henkilöstön henkinen hyvinvointi huomioidaan laajojen työterveyspalvelujen lisäksi johtamisessa.

– Varmistamme, että esihenkilöt tuntevat varhaisen tuen mallimme ja että heillä on työkaluja puuttua mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Haluamme, että työntekijöillä on matala kynnys keskustella vaikeistakin aiheista esihenkilönsä kanssa.

Myös finavialaisten erilaiset työtehtävät ja -ajat on huomioitu hyvinvoinnin tukemisessa.

– Tunnistamme vuorotyön haasteet esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhdistämisen kannalta. Pyrimme työvuorosuunnittelun avulla helpottamaan tilannetta ja meillä on esimerkiksi pidemmät lomat kuin vuosilomalaissa määritellään. Tämä lisää mahdollisuuksia lepoon ja läheisten kanssa olemiseen. Osan lomasta voi viettää vaikka Finavian virkistysmökeissä.

Uuden oppiminen jatkuu läpi työuran

Finavia tukee aktiivisesti myös henkilöstönsä ammatillista kehittymistä. Työntekijöiden perehdyttämiseen on panostettu ja tarjolla on runsaasti erilaisia koulutusohjelmia.

– Säännöllinen kouluttautuminen ja harjoitukset kuuluvat meillä moniin työtehtäviin. Esimerkiksi pelastustehtävissä toimiville työntekijöille järjestetään vuosittain koulutuksia, jotta heidän taitonsa pysyvät ajan tasalla. Lisäksi henkilöstöllämme on mahdollisuus käyttää jopa kymmenen palkallista päivää työhön liittyvään lisäkoulutukseen.

Osaavista työntekijöistä halutaan pitää kiinni, ja heitä kannustetaan halutessaan hakemaan siirtoja talon sisällä. Finavialla työsuhteet ovatkin usein hyvin pitkiä.

– Kerran kun tulet Finavialle töihin, niin vaikea täältä on sen jälkeen lähteä. Ja ymmärtäähän sen, koska tämä on kiehtova työympäristö – pieni yhdyskunta, joka elää ja toimii kellon ympäri. Täällä työskennellessä koko maailma tuntuu olevan lähellä.

Tutustu finavialaisiin

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran 23.5.2023.