För medierna

Finavias kommunikationstjänst betjänar medierepresentanter vardagar kl. 9–16. Fotograferingsbegäran från produktionsföretag, reklambyråer och företag som är verksamma på flygplatsen måste göras via formuläret för fotograferingsbegäran.

Finavias media desk betjänar medierepresentanter vardagar kl. 9–16 per e-post på adressen [email protected] och per telefon 020 708 2002.

Finavias webbplats innehåller en mängd aktuell information om Finavia och flygtrafiken. Nedan finns några länkar till de viktigaste anvisningarna och innehållen.

Anvisningar för mediefotografering

Fotograferingsbegäran för reklambyråer, produktionsföretag, flygplatsföretag, studerande o.s.v.

Bakgrundsinformation och material

Andra aktörer inom flygtrafiken

På Finavias flygplatser erbjuder över 1 500 företag eller myndigheter tjänster till passagerare och flygtrafiken.

  • Flygbolagen svarar på frågor om enskilda försenade flyg, ruttändringar eller tekniska fel på flygplan. På flygplatserna ansvarar flygbolagen även för bland annat följande tjänster: incheckning och tjänster vid ingången, bagagehantering, flygplansunderhåll, tankning och avisning.
  • Fintraffic svarar på frågor om flygtrafikledning och drönarflygning.
  • Gränsbevakningsväsendet svarar på frågor om passkontroll och gränsövergång på flygplatsen.
  • Den gränsöverskridande godstrafiken på flygplatserna kontrolleras av Tullen.
  • Den allmänna ordningen och säkerheten på flygplatserna kontrolleras av den lokala polisen.
  • Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för föreskrifter och tillsyn i samband med flygsäkerheten (till exempel säkerhetskontrollsbestämmelser).
  • I situationer där flygräddningsberedskapen höjs kommer information att tillhandahållas av lokala räddnings- och polismyndigheter.
  • Olycksutredningscentralen ansvarar för utredningen av farliga situationer och olyckor inom flygtrafiken.
  • Social- och hälsovårdsministeriet och dess förvaltningssektor, såsom Institutet för hälsa och välfärd (THL), regionförvaltningsverken och kommunal- och stadshälsovården ansvarar för förebyggande, planering och hantering av smittsamma sjukdomar. Vanda stad ansvarar till exempel för testning av coronavirus och hälsokontroller på Helsingfors-Vanda flygplats.