Hoppa över navigering

Information om ny säkerhetskontrollutrustning

Article published
09.09.2015 kl 09:00
Archived
Resa
I säkerhetskontrollerna används ny teknologi för att kunna upptäcka eventuella rester av sprängämnen på passagerare och deras bagage. Samtidigt har metoderna för säkerhetskontroll ändrats.

I Finland tog man i bruk de nya sprängämnesdetektorerna på Helsingfors-Vanda och Uleåborgs flygplatser på hösten 2015 och på Finavias övriga flygplatser ett år senare, på hösten 2016. Motsvarande anordningar används på alla större europeiska flygplatser.

Vad har ändrats i säkerhetskontrollerna?

Enligt EU-förordningen måste en viss andel av passagerarna kontrolleras utifrån ett slumpmässigt urval. Tidigare genomfördes kontrollen genom att känna efter med händerna. Nu görs de slumpmässiga kontrollerna med hjälp av en sprängämnesdetektor.

I en slumpmässig kontroll kontrollerar man passagerarens handflator och handryggar, midja samt handbagage.

Kontrollen görs med en speciell remsa, som analyseras med sprängämnesdetektorn. En slumpmässig kontroll tar bara en kort stund, och passageraren behöver inte förbereda sig för den på förhand.

Vad har inte ändrats i säkerhetskontrollerna på flygplatserna?

Packningsanvisningarna för bagage har inte ändrats. Innan man kommer till flygplatsen är det bra att kontrollera om det är tillåtet att ta med sig ett visst föremål eller ämne i handbagaget, om det ska packas i väskan som transporteras i lastrummet eller om det inte alls får tas med.

I säkerhetskontrollen gör man på samma sätt som tidigare. Vätskor, telefoner, mynt, ytterkläder osv. placeras i lådan, och lådan läggs på bandet för genomlysning.

Efter det går man genom metalldetektorporten. Om porten ger larm, utreds orsaken till larmet genom att kontrollera passageraren manuellt.