Hoppa över navigering

Passagerarmängderna växer snabbare än väntat – omorganisering av gateområdena ger mer plats på flygplatsen

Article published
29.11.2018 kl 10:07
T2 Pier zero
Företag
Målet med utvecklingsprogrammet är att förbereda sig på att betjäna 30 miljoner passagerare, men eftersom passagerarmängderna ökar snabbare än väntat behövde passagerarna i närtrafiken få mer kapacitet redan innan utvidgningens tilläggsutrymmen blir tillgängliga. Läs hur ändringar i gateområdena har förbättrat passagerarnas upplevelse.

Passagerarmängden på Helsingfors-Vanda har på två år ökat med 4 miljoner passagerare. Över tre miljoner av dessa uppskattas resa via det så kallade Schengen-området, där närtrafikens inrikes- och Europa-flyg avgår. Under samma tidsperiod har områdets storlek inte alls ökat. Kapaciteten har alltså utökats genom en omorganisering av det existerande utrymmet.

– Schengen-området i Terminal 2 blir större först då utvidgningen färdigställs omkring år 2022. Därför har man under de två senaste åren, och i synnerhet i år, utnyttjat varje tillgänglig kvadratmeter i terminalområdet för passagerarna, berättar Timo Järvelä.

– Närtrafikens gateområde är flygplatsens trångaste och mest överbelastade plats. Det finns naturligtvis många faktorer som påverkar kundens upplevelse, men några av de viktigaste är att passagerarna har utrymme att röra sig på och att det finns sittplatser.

Enligt vår uppföljning av kundnöjdheten är det just trivseln på gateområdet som legat under genomsnittet. I uppföljningen har man märkt att kundens upplevelse i genomsnitt är betydligt sämre under flygplatsens rusningstimmar, så detta har setts som en av de viktigaste utvecklingsobjekten på flygplatsen.

– Vi behöver alltså kunna hantera en större passagerarmängd än beräknat redan nu och inte vänta på att tilläggsutrymmena blir klara. Under ett år har 10 gateområden inom närtrafiken omorganiserats, förklarar Järvelä.

E-gater, styrning av passagerarströmmarna och avgränsning av vänthallarna

Automatiserade processer påskyndar till exempel passagerarnas ombordstigning i planet. Av denna orsak har e-gater införts vid alla gater med brygga och buss, där passagerarnas biljett avläses automatisk utan någon människa som skapar en flaskhals vid gaten. Automationen hjälper till en viss grad, men sist och slutligen är det styrningen av passagerarströmmarna som påverkar kundens upplevelse mest.

– Till exempel på ett av flygplatsens livligaste område, vid gaterna 26–27, har man genom små ändringar och avgränsning av området avlägsnat de väntande passagerarna från huvudkorridoren – hundra kvadratmeter mer vänthall vid gaten betyder hundra människor färre som täpper till korridoren. En liknande lösning har införts vid gate 21, där en vägg avskiljer vänthallen och korridoren.

– En annan viktig metod är att styra passagerare som rör sig åt olika håll i separata strömmar, varvid 1,5 meter räcker utmärkt för att röra sig. Om man i ett tre meter brett utrymme rör sig oorganiserat i båda riktningarna, uppstår kaos.

Nya vänthallar vid tre bussgater före nästa sommar

På området för närtrafik är korridoren som smalast vid gaterna 17, 18 och 19, vilket gör det utmanande att ta sig fram där under rusningstid. Man ville avlägsna passagerare som väntar på flyget från korridoren och beslöt därför att bygga om ett lagerutrymme i marknivå till en vänthall för passagerarna.

– Vid dessa bussgater var man tidigare tvungen att vänta på flygets avgång i trappan, vilket garanterat skapar en dålig kundupplevelse. Den nya vänthallen med bänkar förbättrar passagerarupplevelsen både för dem som rör sig i gången och dem som reser från ifrågavarande gater, upplyser Järvelä.

– Målet är att denna renovering ska ge 500 kvadratmeter mer passagerarutrymme till nästa sommar. Det är en optimistisk tidtabell, men vi är också optimistiska, skrattar Järvelä.

Vid sidan av dessa ändringar underlättas utrymmesbristen på Schengen-området av utbyggnaden av Terminal 1 som öppnas sommaren 2019.

– Nu fokuserar vi på att hålla kundupplevelsen på en god nivå, så att den kan stiga till en utmärkt nivå när tilläggsutrymmena färdigställs år 2022, sammanfattar Järvelä.