Ohita navigaatio

Matkustajamäärät kasvavat odotettua nopeammin – lisää tilaa lentoasemalle porttialueiden uudelleenjärjestelyllä

Artikkeli julkaistu
29.11.2018 klo 10:07
T2 Pier zero
Kehitysohjelman tavoitteena on valmistautua palvelemaan 30 miljoonaa matkustajaa, mutta odotettua nopeamman matkustajamäärien kasvun vuoksi lähiliikenteen matkustajille oli saatava lisää kapasiteettia jo ennen kuin laajennuksen myötä saadaan lisätilaa. Lue, miten porttialueiden muutostöillä on parannettu matkustajan kokemusta.

Helsinki-Vantaan matkustajamäärä on kasvanut kahdessa vuodessa 4 miljoonalla matkustajalla. Näistä yli kolmen miljoonan voidaan arvioida kulkevan niin sanotun Schengen-alueen kautta, mistä lähtee lähiliikenteen lentoja kotimaahan ja muualle Eurooppaan. Samassa ajassa alueen pinta-ala ei ole kasvanut neliötäkään. Kapasiteettia on siis lisätty olemassa olevaa tilaa uudelleen järjestelemällä.

-Terminaali 2:n Schengen-alueelle saadaan lisää pinta-alaa vasta, kun laajennus valmistuu noin 2022. Siksi viimeisen kahden vuoden aikana, ja erityisesti tänä vuonna, on terminaalialueen jokainen neliömetri kaivettu matkustajien käyttöön, kertoo Timo Järvelä

-Lähiliikenteen porttialue on lentoaseman ruuhkaisin ja ahtain paikka. Asiakkaan kokemukseen tietenkin vaikuttaa moni asia, mutta niistä keskeisimpiä on se, onko matkustajalla tilaa liikkua ja löytyykö hänelle istumapaikka.

Asiakastyytyväisyyden seurannan mukaan juuri tyytyväisyys porttialueen viihtyvyyteen on ollut alle keskiarvon. Seurannalla on havaittu, että asiakkaan kokemus on keskimäärin selkeästi huonompi lentoaseman ruuhkatunteina, joten se on nähty yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista lentoasemalla.

-Ennakoitua suurempi matkustajamäärä pitää siis ottaa haltuun jo nyt eikä odotella lisätilan valmistumista. Vuoden sisään on muutettu 10 lähiliikenteen porttialuetta, havainnollistaa Järvelä.

E-portteja, matkustajavirtojen ohjausta ja odotusalueiden rajaamista

Prosessien automatisointi nopeuttaa esimerkiksi matkustajien lastaamista koneeseen. Tästä syystä kaikille silta- ja bussiporteille on otettu käyttöön e-gatet, joissa matkustajan lippu luetaan automaattisesti ilman pullonkaulaa aiheuttavaa ihmistä portilla. Automaatiolla päästään tiettyyn pisteeseen, mutta matkustajavirtojen ohjaus lopulta tekee suurimman muutoksen asiakkaan kokemukseen.

-Esimerkiksi lentoaseman yhdellä vilkkaimmista alueista, porteilla 26-27, on pienillä muutoksilla ja alueen rajauksilla saatu lentoa odottavat matkustajat pois pääkäytävältä - sata neliömetriä lisää odotustilaa portille tarkoittaa sataa ihmistä vähemmän käytävällä tien tukkeena. Samantyyppistä ratkaisua on käytetty portilla 21, missä seinämä rajaa odotusalueen ja käytävän toisistaan, valottaa Järvelä.

-Toinen tärkeä keino on ohjata eri suuntiin liikkuvat matkustajat omille virroilleen, jolloin 1,5 metrin tila riittää oivasti liikkumiseen. Jos kolmen metriä leveässä tilassa käveltäisiin molempiin suuntiin sekaisin, olisi kaaos valmis.

Uudet odotustilat kolmelle bussiportille ensi kesään mennessä

Lähiliikenteen alueella käytävä on kapeimmillaan porttien 17, 18 ja 19 kohdalla, mikä aiheuttaa haasteita liikkumiseen ruuhka-aikana. Lentoa odottavat matkustajat haluttiin saada pois käytävältä, minkä takia maantasokerroksessa sijaitsevaa varastotilaa tilaa päätettiin alkaa remontoimaan matkustajien odotusalueeksi.

-Aiemmin näillä bussiporteilla on jouduttu odottamaan lennon lähtöä portaissa, mikä ei varmasti luo hyvää asiakaskokemusta. Uudet odotustilat penkkeineen parantavat niin käytävällä liikkuvien kuin kyseisiltä porteilta lähtevienkin matkustajakokemusta, avaa Järvelä.

-Tavoitteena on saada tämän remontin avulla 500 neliömetriä lisää matkustajatilaa ensi kesään mennessä. Optimistinen aikataulu, mutta optimistisia olemme mekin, nauraa Järvelä.

Näiden muutosten lisäksi helpotusta Schengen-alueen pinta-alaan saadaan kesällä 2019 avautuvasta Terminaali 1:n laajennusosasta.

- Nyt keskitytään pitämään asiakaskokemus hyvällä tasolla, jotta lisätilan valmistuessa 2022 voidaan nousta loistavalle tasolle, tiivistää Järvelä.

T2-laajennus boilerplate

Kuusi tapaa, joilla Helsinki-Vantaalla sujuvoitetaan matkustamista

Helsinki-Vantaan matkustajakokemus on noteerattu myös palkinnoin

Raportointi