Hoppa över navigering

Viktig orsak bakom nattövningarna: ”Det kan vara fråga om sekunder för patientens liv”

Article published
06.09.2018 kl 09:00
Maarianhamina
Människor & Luftfart
Företaget, som erbjuder läkarflygningar med helikopter, skolar regelbundet sina piloter i mörker, för att tillgången till hjälp inte ska hänga upp sig på bristen av övning.

Alla som bor i närheten av en flygplats vet att området orsakar en del oljud. Flygplan och andra luftfartyg transporterar inte endast passagerare och frakt eller landar med dem på flygplatsen, utan orsaken till flyget kan också vara övning.

SHT dvs. Skärgårdshavets Helikoptertjänst är ett privat företag, som erbjuder ambulansflygningar med helikopter och som började sin verksamhet på Åland år 1990. Förutom de övningar som sker dagtid övar piloterna och flygassistenterna även nattetid.

– Alla nya piloter och flygassistenter bör öva i mörker, och dessutom går de alla på tidsbegränsade skolningar, berättar SHT:s skolningschef Frank Elmgren.

– Dessutom, alltid då en pilot eller flygassistent inte under de senaste 90 dagarna flugit nattetid, måste han eller hon göra tre lyft och landningar i mörker. Innan man har gjort övningarna kan man inte flyga på räddningsuppdrag.

Livsviktig övning

Det är oundvikligt att öva i mörker för att man ska kunna erbjuda räddningsflyg till dem som behöver det. Det är viktigt att bristen på övning inte blir ödesdigert för någon som behöver hjälp.

– Ibland är det fråga om sekunder för patientens liv och då måste hjälpen anlända snabbt, vet Elmgren.

På vintern kan man göra mörkerövningar redan runt klockan fyra på eftermiddagen. På våren och sommaren måste övningarna göras rätt sent, först efter tio, vilket kan störa befolkningen i närheten. Det här har man speciellt märkt på Åland, som är känt för sitt lugn.

Förutom i Mariehamn fungerar SHT som flygoperatör vid FinnHEMS, som utöver läkarhelikopterverksamhet, baser i Vanda, Åbo och Tammerfors. Övningen sker runt baserna, dvs. där helikoptrarna råkar befinna sig.

Enligt bestämmelserna

Övningen tar från en halv timme till femtio minuter, men oftast räcker det med en halv timme.

– På vintrarna kan det på grund av dåligt väder gå långa tider då en pilot inte har några nattuppdrag. Då kan de 90 dagarna uppfyllas och piloten ska göra övningarna, säger Elmgren.

Övningarna baserar sig på EASA:s, dvs. Europeiska byrån för luftfartssäkerhets bestämmelse. I Finland är företaget ansvarigt för sina piloters yrkeskunnighet till Trafiksäkerhetsverket.

Företaget har 24 piloter och 25 flygassistenter på sina listor. De sköter själva om sina mörkerskolningar. Man följer också med skolningsstatistiken och -behovet på SHT:s kontor.

Läsom Gränsbevakningsväsendets bevakningsflygdivision, som också sköter räddningsuppdrag (på finska)

Visste du att det finns en flygplats mellan Finland och Sverige?