Hoppa över navigering

Inlägg: Finavias klimatprogram och Helsingfors-Vandas läge stödjer ansvarsfullt flygande

Article published
31.05.2021 kl 10:56
Finavia Henri Hansson
Ansvar
Målen i vårt klimatprogram och de uppnådda resultaten tjänar som exempel på miljöansvar inom luftfartssektorn. Därpå främjar det geografiska läget för Helsingfors-Vanda flygplats luftfartssektorns kostnadseffektivitet utan att kompromissa med ansvaret. Läget möjliggör korta flygrutter mellan Europa och Asien, skriver Henri Hansson, teknisk direktör för flygplatsbolaget Finavia.

I åratal har vi investerat i klimatarbete, vilket har lett till att alla 21 flygplatser i Finavia är koldioxidneutrala. Vi föregår med gott exempel när det gäller miljöansvar också för de hundratals företag som är verksamma på våra flygplatser.

Vårt mål är att skapa värde för våra intressentgrupper och samhället i form av bland annat Finlands tillgänglighet och goda förbindelser, exceptionell kundupplevelse och ansvarsfull tillväxt. Dessutom arbetar vi hela tiden för att effektivisera vår verksamhet så att miljöpåverkan minskar. Det är också viktigt för oss att kontinuiteten i verksamheten kan garanteras utan att kompromissa med miljömålen.

Ansvarsfull verksamhet är en konkurrensfördel för oss i den internationella konkurrensen mellan flygplatserna. Därför uppmuntrar vi också andra företag som är verksamma på flygplatserna att vara miljövänliga. Det ligger i hela branschens intresse att företagen och människorna på flygplatserna är engagerade och motiverade att göra sitt bästa för en hållbar utveckling.

Vi samarbetar till exempel aktivt med flygbolag och flygtrafikföretag för att utveckla luftfartsverksamheten. Tillsammans har vi kunnat förkorta rulldistansen för flygplan och utveckla användningen av luftrummet på ett sätt som har minskat bränsleförbrukningen och utsläppen. På Helsingfors-Vanda flygplats stod de så kallade gröna landningarna förra året för 75 procent av alla landningar på dagtid och 82 procent på natten. Detta är mer än målet i miljötillståndet för Helsingfors-Vanda flygplats.

Helsingfors-Vanda flygplats geografiska läge möjliggör korta flygrutter

Helsingfors-Vanda flygplats geografiska läge stödjer starkt miljöansvaret. När flygbolagen planerar sina flygrutter mellan Europa och Asien går den kortaste flygrutten genom Helsingfors-Vanda flygplats. Avståndet från Helsingfors-Vanda flygplats till Peking är cirka 6 300 kilometer. Det är mer än 1 000 km mindre än Berlin till Peking. Helsingfors-Vanda flygplats geografiska läge möjliggör för flygbolagen en kortare rutt till Asien än andra flygplatser i Europa. Detta innebär lägre bränsleförbrukning och kortare flygtider för flygbolagen.

Vårt unika geografiska läge stödjer vårt mål att försäkra att finländarna är väl anslutna till världen. Tillgänglighet och omfattande förbindelser är avgörande för Finlands näringsliv och företag. Med hjälp av dem kan Finland upprätthålla sin konkurrensposition på den globala marknaden. Livskraft ökar i sin tur sysselsättningen och den ekonomiska framgången i Finland.

Finavias klimatprogram startade för mer än tio år sedan

Vi målmedvetet minskat koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet. Mellan 2013 och 2015 producerade den el som användes i vår verksamhet cirka 15 000 ton koldioxidutsläpp per år. Sedan 2018 har elproduktionen baserats på vindkraft, så dess påverkan på miljön har minskats till noll.

Utsläppen från flygplatser består av utsläpp från uppvärmning och fordon, vars minskning är vårt mål. År 2020 kunde vi halvera mängden utsläpp från uppvärmning jämfört med föregående år. En sådan tydlig utveckling berodde på coronakrisen, som ledde till att vi stängde stora terminaldelar på Helsingfors-Vanda flygplats. Också utsläppen från fordon minskar snabbt. Vi kompenserar för utsläpp som vi ännu inte helt har eliminerat genom att stödja miljöarbete.

Finavia är starkt engagerat i internationellt och inhemskt klimatarbete

Förutom att utveckla den nuvarande koldioxidneutrala verksamheten vill vi vara delaktiga i att stödja att utsläppen minskas globalt, eftersom miljökonsekvenserna inte känner några statsgränser.

Vi är en del av Finlands största klimatåtagande vars mål är att främja ren och intelligent rörlighet. Åtagandet har undertecknats av dussintals företag som ingår i Avia-nätverket och som vill främja framgången och konkurrenskraften för Helsingfors-Vanda flygplats. Avia-nätverkets vision är att göra Helsingfors-Vanda flygplats till den mest hållbara, attraktiva och tillgängliga flygplatsen i flygplatssamhället.

Dessutom är vi medlem i den internationella flygplatsorganisationen Airport Council International Europe (ACI) och deltar i dess arbetsgrupper och mål för ett nettoutsläpp som är noll. Dessutom är vi en av grundarna till det nordiska samarbetsnätverket Nordic Initiative for Sustainable Aviation som främjar användningen av biobränslen inom luftfart samt medlem i det nordiska nätverket Network for Electric Aviation som främjar elflygning.

Läs mer om Finavias klimatprogram

Läs mer om Avia-nätverkets klimatåtagande Green Deal

Läs mer om organisationen Nordic Initiative for Sustainable Aviation

Läs mer on Network for Electric Aviation