Hoppa över navigering

Mariehamns flygplats renoverade landningsbana lyser i ny belysning

Pressmeddelande
Article published
05.07.2021 kl 12:38
Maarianhaminan lentoaseman kiitotie
Företag
Flygplatsbolaget Finavias investering på fem miljoner euro i landningsbanan i Mariehamns flygplats är nu slutfört. Reguljärtrafik till Helsingfors, Stockholm och Åbo återupptas den 4 juli. Målen i Finavias klimatprogram beaktades noggrant i beslutsfattandet redan i projektets planeringsfas.

– Under renoveringen på fem miljoner euro, som Finavia genomförde, har landningsbanan fått en ny beläggning och flygplatsens elförsörjning, kablage och banljussystem har bytts ut. Samtidigt ersattes mer än 130 lampor i banljussystemet med miljövänliga LED-lampor, säger Tanja Sabel, chef för Mariehamns flygplats på Finavia.

Energiförbrukningen för de nya LED-armaturerna är endast ca 30 % jämfört med tidigare armaturer, vilket stärker vårt miljöansvar.

Finavia strävar efter att minska miljökonsekvenserna av sin verksamhet. Alla Finavias flygplatser uppnådde koldioxidneutralitet redan år 2019. Målet för framtiden är att uppnå nettonollutsläpp.

– I våra utvecklingsbeslut tar vi stor hänsyn till ansvarsfulla teknikval och vi ser till att vi bygger, underhåller och renoverar våra flygplatser på ett sätt som stödjer miljöskyddet.

Maarianhaminan lentoaseman kiitotie yövalaistuksessa

– Snabba och effektiva transportsätt är viktigt för alla samhällen, men det är särskilt viktigt för Åland när vi ju är på en ö. Flygförbindelserna är viktiga för näringslivet, invånarna och i allt högre grad för resenärerna. Utvecklingen för en hållbar flygtrafik går snabbt framåt och nu har grunden lagts för en miljövänlig flygtrafik när ett alternativ finns, säger Christian Wikström, infrastrukturminister i Ålands landskapsregering.

Före hösten kommer Finavia också att ersätta flygplatsens bränslestation för landtransport och installera laddningsstationer för elbilar på parkeringsplatsen. Arbetet kommer inte att påverka flygtrafiken.

Mariehamns flygplats stod färdig år 1937, och det har funnits reguljär flygtrafik på flygplatsen ända sedan 1940. Åland firar för närvarande landskapets självstyrelses 100-årsjubileum. Tack vare den genomförda renoveringen är förutsättningarna för flygtrafiken på Åland säkerställda under lång tid framöver. Flygplatsen kan även i fortsättningen erbjuda flygbolagen goda förhållanden för deras verksamhet.

– Vi valde att genomföra renoveringen i början av sommaren, då passagerarantalet brukar vara lägre än i slutet av sommaren. Vi kunde genomföra arbetet på ett sådant sätt att renoveringen hade låg inverkan på resandet. Vi hälsar alla passagerare och flygbolag varmt välkomna till den renoverade Mariehamns flygplats.

Reguljärtrafiken från Helsingfors och Stockholm fortsatte söndagen den 4 juli. Flygen till Åbo återupptas måndagen den 5 juli 2021.

Läs också de här

Mariehamns flygplats web sidan

Min Skärgård & Kust - Min Marienhamin: Flygplatsens chef Tanja Sabel berättar om sina favoritplatser på Åland.