Hoppa över navigering

NIB fortsätter att finansiera utbyggnaden av Helsingfors-Vanda flygplats

Article published
25.10.2021 kl 15:12
Helsinki-Vantaan lentoaseman uusi pääsisäänkäynti
Företag
Finavia och Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat ett 15-årigt låneavtal på 25 miljoner euro för att finansiera den fjärde och sista fasen av det strategiska investeringsprogrammet för utbyggnad av Terminal 2 på Helsingfors-Vanda flygplats.

Flygplatsen har genomgått ett omfattande utvecklingsarbete sedan 2014 i syfte att bygga ut och uppgradera anläggningen. Den totala investeringsvolymen uppgår till cirka 1 miljard euro, och NIB har redan gett ett lån på 150 miljoner euro år 2015. Det nya lånet från NIB bidrar nu med ytterligare 25 miljoner euro till finansieringen.

Målet med Finavias stora investeringsprogram är att utveckla tjänster och kundupplevelse och stärka konkurrenspositionen för Helsingfors-Vanda flygplats som en betydande europeisk flygplats och ett nav för resor mellan Europa och Asien. Som en del av investeringsprogrammets fjärde och sista fas uppgraderas nuvarande Terminal 2.

”Utvecklingen av Helsingfors-Vanda flygplats är en långsiktig investering som syftar till att framtidssäkra verksamheten på detta betydande nordiska center för flygtrafik. Det är också anmärkningsvärt att alla Finavias flygplatser inklusive Helsingfors-Vanda anses vara koldioxidneutrala, och bolaget arbetar nu mot nettonollutsläpp”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

COVID-19-pandemin har haft en betydande inverkan på Finavias verksamhetsförhållanden och hela flygsektorn. Trots detta har Finavia fortsatt med det strategiska utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats som planerat.

Dessa långsiktiga investeringar ger stöd till hela flygplatsnätverkets verksamhet och bidrar till den finländska ekonomins välstånd. Investeringarna kommer att öka kapacitet för Helsingfors-Vanda flygplats. Investeringsprogrammet som helhet förväntas vara klart till 2023.

Nordiska investeringsbanken press meddelande 25.10.2021

Läs mera

Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram

Finavia öppnar den magnifika entrén till Helsingfors-Vanda flygplats och de nya trafikarrangemangen för passagerare om exakt hundra dagar den 1 december.