Hoppa över navigering

Anställda på Finavia: Operationscentrumet är den förenande kraften på Helsingfors-Vanda

Article published
23.11.2023 kl 09:03
Jani Ceder Finaviasta hymyilee tietokonenäyttöjen edessä.
Människor & Luftfart
Operationscentrumet APOC på Helsingfors-Vanda fyller tio år, och under hela den tiden har det letts av Jani Ceder. Efter alla dessa år är Ceder väl insatt i flygplatsens verksamhet och har även deltagit i utvecklingen av en app som informerar om flygplatsens lägesbild.

"Jag kom till Finavia för över 20 år sedan som studerande. Under sommaren 2002 gjorde jag min praktik som restonom vid Helsingfors-Vanda flygplats rådgivning och VIP-tjänster som kundrådgivare. När hösten kom stannade jag kvar i huset.

Förutom rådgivningen och VIP-tjänsterna arbetade jag som terminalguide, i trafikuppdateringen och under en tid även i parkeringen, tills jag blev chef för vägledning av passagerare.

Nu firar jag tio år som chef för operationscentrumet APOC (Airport Operations Centre) på Helsingfors-Vanda. Samtidigt firar APOC sin tioårsdag.

När APOC grundades hade jag just återvänt från studieledigheten. Jag befann mig vid en vändpunkt i min karriär. Mat är min passion, och vid den tiden hade jag blivit köksmästare. Jag övervägde att börja arbeta med mat på heltid. Arbetet på APOC var emellertid så inspirerande att jag antog utmaningen.

Mat har fortsatt vara en viktig hobby i mitt liv och något där jag ständigt utvecklar mig själv. Mina semestrar och resor är också ofta relaterade till mat på något sätt.

APOC:s uppgift är att upprätthålla och utveckla lägesbilden av hela flygplatsens verksamhet i störnings- och undantagssituationer. Vi sammanställer och förmedlar information om läget till hela flygplatsgemenskapen. Dessutom samordnar vi flygplatsens olika processer och bygger samarbete mellan olika aktörer. Vi agerar alltså som en slags förenande kraft på flygplatsen.

APOC är dock inte bara reaktiv. Vi förutser och förbereder oss för olika situationer och scenarier. Vi reflekterar också över vår egen verksamhet efteråt och kartlägger vad som kunde göras bättre i olika situationer.

Det finns många olika aktörer, processer, system och andra variabler i flygplatsmiljön, så olika slags störningar och undantag kan förekomma. Situationerna kan vara allt från maskinskador och utmanande väderförhållanden till allvarliga undantagstillstånd.

Under årens lopp har min förståelse av flygplatsen och dess olika aktörer blivit verkligt omfattande. Trots detta stöter jag i mitt arbete ständigt på nya saker att sätta mig in i och nya problem att lösa. Det håller arbetet intressant.

Under årens lopp har det varit givande att se hur saker och ting löses, utvecklas och tas fram. Eftersom vi löser problemsituationer kan vi ofta snabbt se resultaten av vårt eget arbete.

Utöver APOC har vi under dessa tio år tillsammans med vår partner utvecklat AOS-systemet (Airport Operational Status) som sammanställer en lägesbild av flygplatsens verksamhet och skapar transparens mellan olika aktörer och processer.

Utvecklingsarbetet påbörjades på grund av ett behov. Vi kunde inte hitta ett lämpligt system för Finavia, så vi bestämde oss för att göra ett själv. Nu har appen 5 000 användare.

För närvarande används appen endast inom Finavia, men vi har också presenterat den för andra europeiska flygplatser. Mottagandet har varit intresserat.”

Läs fler karriärberättelser från Finavia

Anställda på Finavia: IT-avdelningen har en viktig roll när det gäller att möjliggöra lyckade resor

Anställda på Finavia: Lagspelaren som bytte från fotbollsplan till flygplan

Anställda på Finavia: Varje dag är annorlunda för flygplatsens elteam – system från belysning till flygplanens strömförsörjning

Anställda på Finavia: på juridiska enheten slutar inlärningen aldrig

Anställda på Finavia: För projektledaren har Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram varit en gemensam insats för hela Finavia