Hoppa över navigering

Finavia främjar hållbar turism på Lapplands flygplatser – Kittilä och Rovaniemi flygplatser fick Sustainable Travel Finland-märket

Article published
21.03.2023 kl 15:02
Rovaniemen lentoasema kuvattu ulkona talvella
Ansvar
I år kommer fyra koldioxidneutrala flygplatser i Lappland att nå nettonollutsläppsnivån. Kittilä och Rovaniemi flygplatser tilldelades Sustainable Travel Finland-märket.

– Vi främjar aktivt hållbar turism i Lappland, och Sustainable Travel Finland-märket som tilldelats flygplatserna i Rovaniemi och Kittilä är ett bevis på detta. I år tar fyra flygplatser i Lappland ett steg framåt från koldioxidneutralitet mot nettonollutsläpp, säger Jonna Pietilä, Finavias regionchef för Lappland.

För att främja hållbar turism har Visit Finland utvecklat Sustainable Travel Finland-programmet och Sustainable Travel Finland-märket för turistföretag. Märket tilldelades Kittilä flygplats sommaren 2022 och nu även Rovaniemi flygplats.

– De koldioxidneutrala flygplatserna i Lappland är en inkörsport till nordiska upplevelser. Vårt mål är att möjliggöra sömlösa förbindelser med passagerarnas favoritdestinationer. För internationella resenärer och våra intressenter är Sustainable Travel Finland-märket en signal om hållbar verksamhet. Vi ansöker om märket också för Ivalo flygplats, som är känd som den nordligaste flygplatsen i Finland.

Steg mot hållbar flygtrafik

Huvudsyftet med Finavias ansvarsprogram är att minska flygplatsernas koldioxidutsläpp till nettonollnivå före utgången av år 2025.

Nivån uppnås först i Lappland: på flygplatserna i Rovaniemi, Kittilä, Ivalo och Kuusamo.

– Vi har gått över till att använda förnybart bränsle i våra arbetsmaskiner på flygplatserna. Vi har använt förnybar diesel i våra fordon i tre år. I våra egna värmeverk använder vi helt förnybar bioenergi, med förnybar eldningsolja som reservbränsle. Fjärrvärmen som levereras till flygplatserna bygger också på biobränslen. Med dessa åtgärder kan vi stolt ta nästa steg från koldioxidneutralitet mot nettonoll.

På nettonollnivån kommer koldioxidutsläppen att ligga kvar på cirka ett par procent. För att neutralisera dem deltar Finavia i projekt som binder koldioxid från atmosfären. Finavias projekt uppfyller kriterierna för det internationella programmet med att minska flygplatsernas koldioxidutsläpp International Airport Carbon Accreditation (ACA).

– Att möjliggöra hållbar turism är ett gemensamt mål för hela Lapplandsregionen och för turismoperatörerna, och som flygplatsbolag vill vi göra vår del för att främja detta, säger Jonna Pietilä.

Läs även

Finavias ansvarsprogram: mot en hållbar flygtrafik

Finavia strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp till nästan noll

Visit Finland: Sustainable Travel Finland